Browsing the "Multimedija Sve" Category →

–U Hadžićima odlučuje trojica papaka, koji su prevarili svoje birače, i nakon izbora prešli u vladajući stranku, i danas oni nose prevagu, jer  po glasovima građana opozicija bi imala većinu u Općinskom vijeću -Zabilježeno 376...

Read More →

I ovog puta presudili glasovi trojice preletača. Opozicija  je mišljenja da  umjesto građana i državne imovine pravobraniteljica štiti vlast. Da li  su za općinsku vlast Arapska naselja prioritet , i dali su radili  na  štetu...

Read More →

– Zašto po knjizi općine Hadžići kod srpske strane nije bilo logora, zločina ubijanja, a palili žive ljude… -Zašto   od 2007. godine , i pored jednoglasnog  zaključka Općinskog vijeća, obijaju ispraviti kardinalne greške iz knjige...

Read More →

Foto:Dokazi sve kazuju -Prije rata u općini Hadžići radilo svega 25 činovnika. Sa Sudom, Narodnom i Teritorijalnom odbranom, Poreznom upravom, koji su tada bili u sastavu općine ,radilo  nešto više od 70 službenika -Načelnik Ejubović,...

Read More →

Kolektiv pod stranačkim uticajem i za kratko vrijeme promjenjeno više direktora. Dat prijedlog da se u KRO „Komunalac“ razdvoji građevinarstvo i snadbjevanja vodom za piće, kao dvije posebna jedinice Amir Mujanović: Da se radilo po...

Read More →

Svake godine sve manje ljudi prisustvuje obilježavanju godišnjica. Jedno  govore a sasvim drugo rade.Zašto ni do danas u općini Hadžići odbijaju ispraviti greške iz knjige „Svijedoci  istine“, koja se ulaže kao dokazni materijal da kod...

Read More →

Najveći broj njih, čak 46, u jednom danu ubijeno  u kasarni  u Lukavici, pred oko 300 zatočenika iz Hadžića. Pitam se zašto još uvijek nema tužbi  kada se sve zna, kaže Meho Musić, jedan od...

Read More →

Mada je sud odbio zahtjev Općine Hadžići protiv JKP „Sarajevo-šume“ da oni budu vlasnici te imovine,vlast planira da to ponovo pokrenu preko Općinskog vijeća .Žele, kako kažu, napraviti smjernice i zaključke , kako bi u...

Read More →

Po novoj Odluci  o izmjenama i dopunama poslovnika  Općinskog vijeća Hadžići više se ne dozvoljava audio i video snimanje, a obavještavanja javnosti vršiti će Općinska služba putem zvanične web stranice. Hoće li biti istina samo...

Read More →

-Remzija Balić dobio  presude protiv Općine Hadžići. -400.000 KM u općini Hadžići platili za sudske sporove i troškove suda, za nezakonito oduzimanje zemljišta građanima Donjih Hadžića.Mada su  u javnom saopćenju SDP-a tražili da to plate...

Read More →