Daily Archives: "4. June 2017."

Možete li  nam dostaviti Odluku o vansudskoj nagodbi, odnosno  reći da li ste je  vjerodostojno prenijeli. Jer ,ne  možemo se načuditi da se i ovakve stvari stavljaju na dnevni red Općinskog vijeća. Ovo se, između...

Read More →

Malo se koja škola u Bosni i Hercegovini  može pohvaliti kolekcijom  eksponata starih više od 500 godina, kao što je to slučaj u Osnovnoj školi „ 9 maj“ u Pazariću. Ko god posjeti ovu obrazovnu...

Read More →