Daily Archives: "25. June 2017."

  Sve džamije na području hadžićke općine na Bajram-namazu bile su prepune vernika, a u mnogima od njih klanjano je i vani. Tako je bilo i u centralnoj džamiji u Hadžićima. O tome najbolje govore...

Read More →