Daily Archives: "11. July 2017."

Mirni protest demobilisanih boraca nastavljen je i danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH. Borci, koji su 12. juna došli pred zgradu Vlade FBiH traže da se usvoji i objavi jedinstven registar boraca Armije BiH, borački...

Read More →

 Hiljade bijelih nišana među kojima su danas ukopani ostaci 71 žrtve srebreničkog genocida ostaju trajna opomena na zlo koje se dogodilo pred očima svijeta u julu 1995. godine, piše agencija Patria.  Majke u Potočarima danas...

Read More →

Mirni protest dijela demobilisanih boraca nastavljen je i danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH, a već ujutru će biti predata inicijativa za održavanje vanredne sjednice Predsatvničkog doma Parlamenta FBiH, piše novinska agencija Patria. Kako nam je...

Read More →