Daily Archives: "13. July 2017."

Posljednja javna rasprava o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju KS održana je 7. juna i tada je zaključeno da se napravi novi tekst zakona u koji će biti ugrađene sve prihvaćene primjedbe i sugestije na...

Read More →