Daily Archives: "17. July 2017."

   Tokom agresije na Općinu Hadžiči,svirepo je ubijeno veliki broj civila.Samo u kasarni  Lukavica do smrti je pretučeno 46 logoraša.Iako je sve poznato, kada se to desilo, gdje,  na koji način ,i sve druge pojedinosti,...

Read More →

 Član Nezavisnog bloka u Parlamentu BiH Senad Šepić  i zvanično je predstavio da se u BiH stvara nova politička stranka, a naziv će joj biti Narodni nezavisni blok-Pokret za Evropu, a kako je pojasnio vrijeme...

Read More →

  Na čelo Energoinvesta, jednog od najrespektabilnijih preduzeća u BiH, koje kontinuirano posluje od 1951. godine, krajem 2011. godine postavljen je Enes Čengić, kadar SDA. Posljedica “rada” Enesa Čengića je i činjenica da su u...

Read More →