Daily Archives: "26. October 2017."

Za razliku od ove godine  kada je  Budžet  Općine Hadžići utvrđen u iznosu od   13,8 miliona, za narednu,  2018. godinu,  planiran je u iznosu  12,2 miliona KM, što je manje za oko 1,6 KM.  ...

Detaljnije→

 Na sjednici Općinskog vijeća klub  vijećnika Demokratske fronte postavili su pitanje rješavanje životnih pitanje za mještane naselje Malotine u kojem kažu:  -Put u naselju Malotina je u katastrofalnoj situaciji. Kada su oborine više liči na...

Detaljnije→