Daily Archives: "27. January 2019."

Foto:Naslov od prošle godine u medijima   Na narednoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići, koja će se održati u četvrtak 31. januara na dnevnom redu,  između ostalog  je i Odluka o izmjenama  odluke o pristupanju izrade...

Read More →