Daily Archives: "29. April 2019."

U Hadžićima će se, u najskorije vjeme  riješiti pitanje prijevoza putnika.Dok su u dosadašnjem periodu bila samo pusta obećanja,šarene laže, sadašnja Vlada dala je do znanju odgovornim u Grasu, i drugim nadležnim organima da moraju...

Read More →