Daily Archives: "30. April 2019."

Za stanje u Domu zdravlja u Hadžićima krivice se nemože osloboditi Općinsko vijeće, načelnik općine niti rukovodstvo Doma zdravlja Hadžići.To treba otvoreno reći, naglasio Dupovac. PRIZNATI KRIVICU Deset godina donosimo  zaključke a od tih zaključaka...

Read More →