Daily Archives: "30. June 2019."

 Učenici osnovne škole „ 6. mart „ Hadžići, primivši diplome o završenom osnovnom školovanju,krenuli  su  u novi život.  Oni s odličnim uspjehom, kako nam kažu, upisati će u gimnaziju, a najveći broj njih na neki...

Read More →