Daily Archives: "8. August 2019."

Prema podacima   Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), a koje je objavio Faktor,kuća sa okućnicom u Hadžićima  2018. godine prodata  je za 1.000.000 KM, što je čini najskupljom prometovanom nekretninom u FBiH Za...

Read More →