Daily Archives: "21. August 2019."

Za raziku od ranijih godina kada je gimnazija bila hit, sada se na zanat  upisivali učenici sa odličnim uspjehom. Većina učenika ove godine nakon školovanja našli posao. Od nadležnog ministarstva traže saglasnost da upišu novih...

Read More →