Daily Archives: "30. August 2019."

Nikada u historiji Hadžića nije više više kritika na rad vijećnika OV-a Hadžići kao u ovom mandatu O deponiji smeća u Brezovačkoj ulici, koja se nalazi u neposrednoj blizini  Gradskog groblja u Hadžićima ranije smo...

Read More →

SARAJEVO, (Patria) – Učenici iz porodica romske nacionalnosti iz Starog Grada, kao i učenici iz višečlanih porodica dobili su danas školarine Općine Stari Grad koje im je uručio općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić. Abazi Arun, Hamdija,...

Read More →