Daily Archives: "29. January 2021."

Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave za prošl godinu, što je ustvari izvještaj o radu načelnika općine Hamde Ejubovića, usvojen samo za glas više, 14 prema 13. Zahvaljući glasovima Muje Ibrice i Rusmira Sušića,...

Read More →