Daily Archives: "30. January 2021."

 Po dubokom snijegu i velikoj hladnoći od minus 38 stepeni oko 800 pripadnika Prve proleterske brigade preko Igmana stigli  u oslobođenu Foču. Jedna od najznačajnih operacija tokom Drugog svijetskog rata „Igmanski marš“ obilježiti će se...

Read More →