Hadžići: Možemo li sačuvati našu okolinu?

Published On 6. January 2013. | By admin | Aktuelnosti

I dalje se nastavlja neodgovorno odlaganje smeća na području Stublova – Hadžići, mjestu koje je omiljeno izletište Hadžićana.

Na dosta mjesta neodgovorne osobe, traktorima i kamionima čiste svoja dvorišta i istresaju smeće.

Pitamo se šta je sa sviješću naših građana, zar je to način življenja. Ovaj predivni prostor koji je zatrpan smećem svakodnevno je mjesto iživljavanja neodgovornih građana, koji misle da su očistili svoja dvorišta a ustvari samo su ih proširila svojim pesinlukom.

Pozivamo nadležne u općini Hadžići da preduzmu sve mjere i zaustave neodgovorno odlaganje smeća i kazne počinioce.
Takođe molimo sve građane koji uoče ne civilizacijsko ponašanje pojedinaca koji uništavaju našu okolinu da iste prijave nadležnim organima naše općine.

I.D. – Facebook