Hadžići vodeći po bespravnoj sječi: Šumokradice napadaju čuvare palicom, nožem, sjekirom…

Published On 12. January 2015. | By saliha | Aktuelnosti, Multimedija Sve, Vijesti

 

Nastavljamo sa objavljivanjem tekstova u prošloj godini koji su  posebno zainteresovali naše čitaoce.Ovaj je objavljen u julu, a govori kako  su  Hadžići  godinama vodeća  općina u Kantonu Sarajeva po bespravnoj sječi šume. Kako se kaže u Informaciji Šumarstva na području Hadžića  pored šumokradica sa ove općine, dolaze  čak   iz Kiseljaka, Visokog  i drugih općina  i bespravno sjeku šumu, koju najčešće kasnije preprodaju kao ogrevno drvo.

Građani kažu da su se mnogi na takav način obogatili.

S druge strane takvim način rada  ova Općina sve više ostaje bez   šumskog bogatstva, a stručnjaci kažu, da će  se to posebno osjetiti kroz nekoliko godina smanjenjem vode za piće , zamućivanjem izvorišta i druge slične negativnosti.  Goleti je sve više, a hoće li nadležni nešto poduzeti da se to već jednom spriječi, i da Hadžići godinama ne bude vodeća  općina po bespravnoj sječi šume?

 

Prošle godine na području Hadžića i Ilidže bespravno je posječeno 4.650 kubnih metara drva. U državnim parcelama daleko više – 3.396, a u privatnim 1.256.

Mada je u 2013. manji broj prijavljenih slučajeva bespravne sječe, još su velike količine posječenog i ukradenog drveta, navodi se u informaciji Uprave za šumarstvo KS.

U materijalima razmatranim na sjednici Općinskog vijeća ističe se da su već nekoliko godina Hadžići općina u kojoj je najviše prisutna bespravna sječa.

Najugroženija područja

Kao najugroženija područja navedeni su Miševići, Košćan, Raštelica, Mehina luka, Pazarić, Podvode, Krajevac, Prateče, Lokve, Osenik, područje Igmana… Osim domaćih šumokradica, sve češće dolaze i iz Kiseljaka te Visokog.

Nisu rijetki slučajevi, kako se navodi, da čuvari budu fizički napadnuti i povrijeđeni. Naveli su više primjera. Šumokradice su Taiba Šahića napale bejzbol-palicom, koji je godinu ranije preživio ubode nožem. Midhet Dajidžić i Duran Mešanović napadnuti su sjekirom, u Adnana Hodžića uperen je pištolj, a u Senada Musića kalašnjikov!

Statistika govori da se najviše sijeku drva za ogrjev, koja se kasnije preprodaju. Potvrđuje to i činjenica da jedni te isti ljudi, i nakon podnesenih prijava sudu, ponovo budu uhvaćeni u ilegalnoj sječi šume

Može se uraditi više

– Ne ulazimo u to jesu li kazne blage. Smatramo da se može uraditi znatno više. Prije svega misli se na oduzimanje ne samo bespravno posječenih drva već i sredstava kojima su izvršeni krađa i promet – zaključuje se u informaciji Uprave za šumarstvo KS.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *