Cjenovnik karata za zimsku sezonu 2012/2013 na Igmanu i Bjelašnici

Published On 15. January 2013. | By admin | Sport

Kantonalno javno preduzeće ZOI ’84 – Olimpijski centar Sarajevo nedavno je objavilo cjenovnik ski karata za zimsku turističku sezonu 2012/2013 na olimpijskim planinama Igman i Bjelašnica.

Žičare

– pojedinačna karta: 5 KM

– trosatna dnevna karta: 23 KM

– četverosatna dnevna karta: 28 KM

– dnevna karta (od 09h do 16h): 33 KM

– dječija dnevna karta (od 09h do 16h): 22 KM

– dvodnevna karta: 60 KM

– trodnevna karta: 90 KM

– četverodnevna karta: 114 KM

– petodnevna karta: 140 KM

– šestodnevna karta: 160 KM

– sedmodnevna karta: 180 KM

– osmodnevna karta: 210 KM

– devetodnevna karta: 230 KM

– desetodnevna karta: 250 KM

– petodnevna karta (od sezone): 155 KM

– desetodnevna karta (od sezone): 280 KM

– petodnevna karta (u toku jedne sedmice): 150 KM

– stotinu tačaka (punkt): 110 KM

Žičare i liftovi

– sezonska karta sa fotografijom: 660 KM

– prenosiva sezonska karta: 1.100 KM

– jedinstvena dnevna karta uz posebnu odluku: 20 KM

Baby lift

– trosatna dnevna karta: 5 KM

– dnevna karta (od 09h do 16h): 10 KM

Cijena za noćno skijanje: 20 KM