OV HADŽIĆI:Odluka o davanju saglasnosti za vansudsku nagodbu između Tehničko-remontog zavoda,KRO“Komunalac“ i „Zemir Company“

Published On 3. June 2017. | By saliha | Aktuelnosti, Multimedija Sve, Vijesti

Na sjednici Općinskog vijeća Hadžići, koja će se održati u četvrtak, jedna od tačaka je i pomenuta Odluka, gdje se od Općinskog vijeća taži   saglasnost  da  Općinski načelnik u ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići,može  sa privrednim društvom „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići, zaključiti ugovor o kompenzaciji potraživanja.

 Predmet ugovora su potraživanja JKP „Komunalac“ prema TRZ Hadžići, utvrđena u presudama Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu od 28.04.2014. godine, odnosno od 03.11.2014. godine u iznosu od 79.337,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka u iznosu od 14.530,80 KM i potraživanja TRZ Hadžići prema Zemir Company d.o.o. Hadžići, društvu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, utvrđena presudom Općinskog suda u Sarajevu od 19.11.2015. godine u iznosu od 70.894,95 sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka u iznosu od 564,00 KM.

 Ugovorom o kompenzaciji TRZ Hadžići će se obavezati da odustane od tužbe koju je dana 27.02.2016. godine, podnio protiv Zemir Company, po osnovu naknade izmakle dobiti u iznosu od 21.336,08 KM.

 U obrazloženju  odluke se kaže:

 Presudom Općinskog suda u Sarajevu od 28.04.2014. godine, koja je potvrđena Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 03.11.2014. godine, TRZ Hadžići, obavezan je da JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, po osnovu duga plati iznos od 79.337,60 sa zakonskom zateznom kamatom, te troškove postupka u iznosu od 14.530,80 KM.

 Presudom Općinskog suda u Sarajevu od 19.11.2015. godine utvrđeno je potraživanje  TRZ Hadžići prema Zemir Company d.o.o. Hadžići, društvu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, u iznosu od 70.894,95 sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka u iznosu od 564,00 KM.

 Dana 27.02.2016. godine, TRZ Hadžići podnio je tužbu protiv Zemir Company, radi izmakle dobiti u iznosu od 21.336,08 KM.

 Naplata predmetnih potraživanja, svih gore navedenih pravnih lica, dovela bi do blokiranja računa, a tim i velikih problema u radu i TRZ Hadžići i Zemir Company, odnosno do gašenja oba pravna lica, jer niti jedno od ova dva lica, nemaju imovinu iz koje se mogu namiriti potraživanja, u iznosima koji su utvrđeni navedenim presudama. Gašenjem ovih firmi veliki broj radnika ostao bi bez posla. Sve to imalo bi nesagledive štetne posljedice i po privredu Hadžića.

 U Odluci se ne govori  je li bilo nezaknitosti  u radi, hoće li odgovorni snositi sankcije i slično,  i uopće kako i na koji način je do ovog došlo.Ako pomenuta pravna lica  nemaju bilo kakvu imovinu, kako se kaže u obrazloženju Odluke ,nameće se pitanje kako su   do sada radili.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *