FELJTON ( 3)Mobing u Općini Hadžići : Obmane i laži Selme Hrgić i Enesa Kazića

Objavljeno 13. August 2017. | Autor: saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Službena zabilješka Selme Hrgić, uposlenice  za ljudske resurse u Općini Hadži  bilo bi mjesta za rubriku „Vjerovali ili ne“. Ovo još jednom dokazuje šta  se sve radi u  državnim službama, dokle se ide u nezakonitostima, šta su u stanju  državne institucije pod patronatom stranke na vlasti da vam urade, da, na žalost,  zakon primjenjuje zavisno od  toga na koga se odnosu, koliko su u stanju slagati,  obmanuti…

ODGOVOR POSLIJE VIŠE OD PET MJESECI

Više od pet mjeseci, nakon poništenog Rješenja načelnika Općine za ocjenu „ne zadovoljava 1“, za 2012. godinu,  od strane Odbora za državne službe i žalbe ,Selma Hrgić   predmet je držala  u latici.

-Novo Rješenje, nakon poništenog od 9.4.2013. godine, dostavila   je tek 13.9.2013. godine, poslije svih zakonskih rokova.

Da bi sakrila svoj nerad ili neznanje, sačinjava službenu zabilješku na kojoj je datum  27.6.2013. godine, a koju prvi put vidim  u 2016. godini,gdje između ostalog piše, citiramo:

„ Postupajući po rješenju Odbora državne službe za žalbu F BiH, broj 01-34-139/13, od 9.4. 2013. godine, kojim je rješenje općinskog načelnika broj:03-34-4-9905/12,od.10.01.2013. godine, o godišnjem ocjenjivanju državnog  službenika Remzije Balića za 2012. godinu, poništeno iz formalno pravnih razloga  ( od ukupno 6 stranica obrazca za ocjenjivanje administrativnom greškom  izostala je stranica 1 radni ciljevi, izvršeno je ponovno ocjenjivanje rada državnog službenika  Remzije Balića za 2012. godinu , te propisno popunjen obrazac za ocjenjivanje  i na dan 25.04.2013. godine, isti su potpisani od strane neposrednbog nadređenog i predpostavljenog neposredno nadređenog“.

U svojoj knjizi „Mobing teži od šest logora pakla“, po kojoj se radi i dokumentarni film, a povodom službene zabilješke koju je sačinila Selma Hrgić, a potvrdio Enes Kazić, tada Balićev i Hrgićeve šef, Balić piše:

MOBING ENESA KAZIĆA

-Koliko laži, koliko obmane, od strane Selme Hrgić, i Enesa Kazića, koji je nakon Općine Hadžići smjenjen i sa mjesta rukovodioca KRO „Komunalac“ Hadžići ,da čovjek ne povjeruje.Svi u Općini Hadžići znaju koliko je mobing sprovodio  Enes Kazić , na koji način i šta je sve radio.Da mi je suspedovao pravilnik opisa poslova i radnih zadataka, nije dozvolio raditi, isključio internet, moje poslove davao stranačakih aktivitima SDA… što postoje i pisani dokazi.

SUD PONIŠTIO NEZAKONITA RJEŠENJA

Za 2012. I 2013. godinu  nezakonito sam dobio  ocjene nezadovaljava,a ta rješenja poništio je i Općinski sud u Sarajevu. Zbog dvije uzastopne negativne ocjene dobio sam  i otkaz s posla, iako u pomenutom periodu ni minut nisam zakasnio na posao, nisam imao bilo kakvih sankcija, odbijanje od plaće niti bilo šta drugo.Ovo je prvi put u historiji da neko u Općini Hadžići dobije otkaz.

Pošto nisu imali  bilo kakvog dokaza da sam bilo šta uradio suprotno zakonu, a dobivao sam prijetnje da ću biti istjeran sposla  i snositi druge sankcije, ako izdam knjigu „Šest logora pakla“, koja govori o  agresiji, stradanju civila i logoraša  Hadžića, jedini način da to realizuju bio je da mi daju dvije negativne ocjene „ne zadovoljavajući 1“, što je  automatski i otkaz s posla.

 A za ocjenu „ne zadovoljava“ nadležni  su morali „ debelo obrazložiti“ dostaviti dokaze, kojih uopše i nije bilo. A kako će biti kada su mi, nakon objave knjige, i pismeno zabranii da bilo šta radim, mogao sam dolaziti i odlaziti na posao, i mobing takozvane „ prazne stolice“ je, kako kažu stručnjaci, najteža vrsta mobinga.

NADLEŽNI  SU MORALI ODGOVARATI

 Nedaju vam  raditi, a uz to, da bi dokazali svoju moć moje poslove, suprotno zakonu,  dali su aktivistima  SDA, koji nisu uposlenici Općine Hadžići,niti su za to adekvatno stručni, što je teža povreda dužnosti.Zašto bi, trebali odgovarati nadležni u Općini Hadžići, a ne ja.

OSVETA ZA KNJIGU

Ovo kazuje  kolika je bila   osveta za izdatu knjigu „Šest logora pakla“,koja govori o agresiji  i stradanju civila Općine Hadžići, a koju su,  na bilo koji način u Općini Hadžići odbili pomoći.

 Iste, 2012. godine, kada sam izdao knjigu dobio sam ocjenu“ ne zadovoljava 1“.Mada sam predhodno, sve dok nisam  izdao knjigu, kod istog načilnika više od deset godina imao visoke ocjene uspješan i za to  u više navrata i povećanje plaće.

Predhodno sam dobivao anonimna pisma da je ne smijem objaviti da ću, ako to učinim, biti premješten   na drugo radno mjesto, izvan zgrade općine, dobiti otkaz, zbog  toga osjećati posljedice do kraja života…Od svih prijetnji samo još dvije nisu ispunjene.

Istina,u prijetnjama je  bilo  da predam rukopis,da me nije briga šta će biti s njim, a da samo kažem koliko za to tražim para, piše Balić.

 O tome sam javno  govorio  na elektronskim i printaim medijima odmah po izdavanju knjige 2012. godine.Knjiga je bila završena još 2008. godine kada nadležnim u Općini Hadžići upućem zahtjev za pomoć pri štampanju, za koju nisu bili  zainteresovani.

Iako je, prema recenziji Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava Unvrziteta u Sarajevu knjiga od velikog društevnog značaja.U  Općini Hadžići  odbili su pomoći u štampanju i izdavanju knjige.Zar to nije čudno! Tužno i žalosno!

Iako je ta knjiga, prema mišljenju Instituta, naučne institucije, optužnica za zločine nad nevinim civilima Hadžića.Nadležni u Općini Hadžići odbili su, na bilo koji način pomoći,  kako u izdavanju knjige tako i dokumentarnog filma.

U Općini Hadžići , odbili su pomoći  i sa jednom markom. Tako da sam, knjigu  i dokumentarni film, uradio   vlastitom sredstvima.Odmah po izdavanju, 2012. godine, od strane nadležnih Općine Hadžići,  počinje neviđena  hajka na mene.

KOME I ZAŠTO U OPĆINI HADŽIĆI SMETA ISTINA?

Historija će pokazati kome  i zašto u Općini Hadžići smeta istina.  Zašto toliki, neviđen progon, nakon izdavanja knjige. Čiji sam dogovor poremetio?

I danas pitam, kao što sam  to govorim u svojoj knjizi „Šest logora pakla“, zašto nadležni u Općini Hadžići nisu podnijeli tužbu protiv odgovornih s druge strane za zločine nad nevinim civilima i logorašima Općine Hadžići? Zašto je Općina Hadžići izdala knjigu „Svjedoci istine“, po kojoj logoraši nisu ubijani u logoru na prvim borbenim linijama kopajući rovove, u živom štitu…. već , kako pišu,poginuli kao pripadnici teritorijalne odbrane, što je drugoj strani, prilikom suđenja,  bila najbolja odbrana.

KNJIGA OPĆINE HADŽIĆI BRANI OPTUŽENE S DRUGE STRANE

 A svi znamo da  nisu poginuli , već na najgori način ubijani u logorima i umirali u najvećim mukama. Ko i zašto u Općini  Hadžići brani drugu stranu? Zašto odgovorni  Općine Hadžići, za toliko godina,  nisu ispravili greške iz pomenute knjige Vahida Alađuza, i štampali novu, kakav je bio zaključak Općinskog vijeća? Kako je Vahid  Alađuz za to nagrađen desetinama hiljada KM, a u Općini Hadžići odbili su pomoći u finansiranju knjige Remzije Balića, koja govori istinu o smrti logoraša i civila ove općine. Koja je , prema mišljenju Instituta za  istraživanje zločina i Međunarodnog prava Unvrziteta   u Sarajevu optužnica za zločine nad civilima Hadžića.Tu knjigu, nadležni u Općini Hadžići,odbijaju pomoći, a  predhodno su štampali knjigu Vahida Alađuza,i nagrađuju ga , iako je  drugoj strani  bila najbolja odbrana.

KOME SMETA ISTINA

-Ništa te tu ne trebaš čuditi.Očito je da su u pitanju neke“ igre“, a sve pojedinosti oko toga  znaju samo pojedinci. Da je, kako treba, za ova djela ti bi trebao biti nagrađen, pohvaljen. Nadležni u Općini Hadžići trebali su ti pomoći pri izdavanju i štampanju  djela.

Da oni snose sve troškove, promocije i sve drugo. Kao što su to učinili u Republici Srpskoj prilikom štampanja o zatvoru“ Silos“. Oni su svoje autore debelo nagradili.Tebe naši kažnjivaju, na nagori mogući način.Zar nije i čudno i jadno!

Čitaš li, šta su naši  radilo tokom i nakon rata, o ubistvima, podvalama, progonima naših ljudi,montiranim optužnicama…I danas oko toga velika polemika, ko je tu i na koji način ušićario.

Zar nije čudno da se danas sudi osmorici naših  patriota. Dok, s druge strane niko, od čelnika takozvane srpske općine Hadžići  nije odgovarao. Naši nisu ni tužbu podnijeli.Šta misliš, zašto? Vidiš o kakvoj se  sve igri radi.

Ti si dobivao pretnje da knjigu ne smiješ izdati.Zašto, to samo znaju  pojedinci, kazao mi je jedan prijatelj, nakon što sam objavio knjigu, i  brzo  bile izvršene neke od prijetnji.

NAGRADE ZA UPOSLENIKE KOJI KRŠE ZAKON

Tvoje komšije su bespravno sazidali sprat više  svoje kuće, i kasnije dobili dozvolu.Vidiš, ti nemožeš legalno.Iako si i od  nadležnog Kantonalnog ministarstva dobio mišljenje da za to zakonski nema nikakvih smetnji.To ti je trebalo biti znak  zašto ti ne daju.

S druge strane  zna se da su u potoku rijeke Zujevine, u centru Hadžića, suprotno svim zakonima bespravno sagrađeni objekti.Mimo Regulacionog plana, odluka Općinskog vijeća i dugih saglasnosti i  potrebnih dokumenata. Građavinski inspektori, koji su to dozvolili, i  objekte nisu srušili, kasnije, su  nagrađeni   mjestom savjetnika načelnika Općine Hadžići.  Jedan je sa tog mjesta otišao u penziju.Ljudi koji krše zakone  danas se nagrađuju, a ti, koji si napravio veliko djelo kažnjavaš, jedini u historiji Općine dobio si otkaz.Danas se ti isti, koji su  ti na bilo koji način odbili pomoći pri štampanju knjige  predstavljaju kao veliki patrioti. Odbili su ti  pomoći u izdavanju dokumentarnog filma i knjige, koja je prema mišljenju naučne institucije optužnica za zločine na području Općine Hadžići.Da čovjek ne povjeruje. I, danas za to ispaštaš.

JEDINI OTKAZ U HISTORIJI OPĆINE

Opljačkali su gigante, uništili, prodali !Ko je odgovarao?Niko! I oni koji  budu otišli na sud biti će oslobođeni.Vlast i stranka stoje iza njih.Radili su po njihovim uputama.A, oni su ti zakon.

Ti si istjeran s posla, jedini u historiji Općine.Nisu ih poslušao, štampao si knjigu.Iako si dobivao prijetnje da to ne smiješ učiniti, da ćeš imati posljedice koje ćeš osećati do kraja života.

 Ovakav slučaj  još nije zabilježen. Za te dvije godine, za koje si ocjenn „ nezadovoljava „ ni marku ti nisu mogli odbiti od plate,nemaš nikakvih sankcija, ni minut nisu zakasnio na posao…Zar to nije i čudno i žalosno!

KAZNA TI JE   I MJESNA ZAJEDNICA…

 Oni koji krše zakon  danas vlast,na žalost,  nagrađuju. Ti ,koji si napravio jedno veliko djelo od društvenog značaja se kažnjavaš.I to nakon više od 35 godina uspješnog rada .Tebe su, nakon objavljivanja knjige, „bacili“ u mjesnu zajednicu Tarčin, gdje je neko, prije toga, radio sa srednjom školskom spremom.To ti je kazna, kao i otkaz s posla. Da si predao rukopis dobio bi pare, danas bi uživao.Ovako ćeš ispaštati, i ko zna dokle.., i danas mi odjekuju riječi prijatelja.

SAVJET , ČUVAJ SE!

 Da je njima stalo do pravde, davno bi podnijeli  tužbu protiv agresora.Zar misliš da oni, koji su pisali  knjigu „Svjedoci istine“ , nisu znali da nije isto poginuti kao pripadnik teritorijalne odbrane,što znači s puškom u ruci, ili biti ubijen na najbrutalniji način u logoru, što je najgora vrsta zločina.Sve su to  oni znali.Bolje od nas.Ta knjiga odbranila je  osuđene sa druge strane. Šta misliš zašto ni do danas nisu ispravljene greške iz knjige Vahida Alađuza i štampali novu , kakav je bio zaključak Općinskog vijeća ?

Ti  se na najbrutalniji način kažnjavaš, što ih nisu poslušao, time  hoće da te ponize..Dali su ti otkaz s posla.Nisi poslušao i postupio po prijetnjama  da knjige ne smiješ štampati.Kome  ti je danas do pravde i istine!?

Da je njima bilo do toga davno  bi, kao što sam rekao, podnijeli tužbu protiv odgovornih  za zločine sa druge strane.

 Jeli se neko zapitao zašto to nisu učinili, dali je neko do sada za to odgovarao?Nije, niti će.!Kažnjavaš se ti, što si  napisao knjigu o zločinima. U RS  sve svoje autore o „Silosu“ su nagradili , oni snosili sve njihove troškove.

Danas se sudi našim osam ljudi štu su branili narod, ti si izbačen s posla, što si napisao knjigu i rekao istinu o zločinima,  kako su  i na koji način  ljudi ubijeni.

Rekao si suprotno od odnog što piše u knjizi Vahida Alađuza, koji je za to  novčano, debelo nagrađen, čiju je knjigu Općina Hadžići štampalo sredstvima građana, iz bužeta Općine, plaćali promocije.A tu piše da su logoraši i civili poginuli kao pripadnici teritorijalne odbrane, a ne ubijeni u logorima, na prvim borbenim  linijama, kao što ti govoriš u svojoj knjizi.

 Što si napisao knjigu, koja je, kako je to rekla i naučna institucija optužnica za zločine u Općine Hadžići,  danas ispaštaš. Vidiš, šta si  dobio !? Bile su ovo riječi prijatelja, koje nikada neću zaboraviti.

TVOJU KNJIGU TREBALO BI IMATI SVAKO DOMAĆINSTVO

Ti si to uradio vlastitim sredstvima. Imao si velike materijalne troškove. I, još ispaštaš.Vidiš, Općina kupuje knjige od drugih, daju i poklanjaju učenicima , srednoškolcima…Bio sam na promociji u Sarajevu, kada je jedan od promotora rekao da bi tvoju knjigu  trebalo imati svako domaćinstvo u Hadžićima. Da generacije koje dolaze  znaju šta se desilo.Da se ne zaboravi i ne ponovi.

Da li je Općina Hadžići uzele bar jednu tvogu knjigu?Da li je prikazan tvoj dokumentarni film o stradanju stanovnika Hadžića? Nije, a ,na žalost ,niti će. Vidiš, tako ti je to.Oni su danas zakon, vlast, sve .

U Hadžićima opozicija gotovo da i ne postoji.Čast izuzecima.Za svoj interes neki bi prodali stranku i sve drugo .Prodaju i naše prirodno blago,najbolje poljoprivredno zemljište, šumu, ljepote…Ne prave fabrike.Uništili su nam gigante poput DI „Bjelašnica, GP“Ingrap“, gdje je radilo oko 1.200 radnika… … I danas mi ozvanjaju  riječi prijatelja.

Rečeno ti je da to ne smiješ štampati, uraditi, slali  ti poruke, ali nisi poslušao, ili u to nisi vjerovao.

Oni, koji danas krše zakone se nagrađuju.Opljačkali su gigante uništili.Ko je odgovarao? Niko! I oni ko budu otišli na sud biti će oslobođeni. Vlast i stranka danas su zakon.Sud je pod njihovim uticajem, kontrolom.To su njihovi ljudi.Čuvaj se dobro,ako oni nešto kažu, to i urade, savjetovao me je prijatelj

ČOLAKOVIĆU, KOJI JE SLUŽIO USTAŠKOM POKRETU, ŠTAMPALI KNJIGU

Ja ni danas,  ne mogu svatiti da se rade tako prljavi poslovi.Ne mogu svatiti da su, pored toliko hadžićkih heroja, velikih junaka, koji su obranili Hadžiće i BiH,  donijeli odluka da nova škola u Hadžićima treba nositi ime po Enveru  Čolakoviću, koji je bio kulturni ataše ustaške, Pavelićeve fašističke Nezavisne države Hrvatske.

Povodom 100 godina od rođenja Envera Čolakovića, 2013. godine, Općina Hadžići, o svom trošku, štampala je njegovu  knjigu i  organizovala promocije, a koja je , kako su rekli na promociji,bila zabranjena 71 godinu. To je, kako su  kazali, bio doprinos Općine Hadžići obilježavanju 100 godina od rođenja Envera Čolakovića, koji je bio kulturni ataše fašističke Nezavisne države Hrvatske poglavnika Ante Pavelića.

ODBILI KNJIGU KOJA GOVORI O AGRESIJI, I KOJA JE PREMA MIŠLJENJU INSTITUTA,NAUČNE INSTITUCIJE, OPTUŽNICA ZA ZLOČINE U HADŽIĆIMA

Štampali su knjigu čovjeka koji je bio u ustaškom pokretu, a odbili knjigu Remzije Balića, koja govori o agresiji na području Općine Hadžići, zločinima nad  civilima i logorašima. I koja je, prema recenziji Instituta za istraživanje zločine Unvrziteta u Sarajevu, optužnica za agresiju i zločine na području Hadžića.

Kako se mučki radi, laže, jedno govore, a sasvim drugo rade. Poslije tadašnjeg razgova sa prijateljem, i sadašnjem razvoju situacije, mnogo toga mi je jasnije.

Ja bi, ipak, i danas, i pored toga što najbolje znam kroz šta sam sve prošao, isto uradi. I pored prijetnji štampao bi knjigu.Jer, to je istina, koju  niko ne može poreći.Ovi će kad- tad otići, u  zaborav, iza sebe ostaviti  prljav trag.Knjiga i istina trajno govore šta se dešavalo na ovim prostorima.

KO JE „ZAVALIO“ NEVINE  LJUDE?

Danas, na žalost za „udruženi zločinački poduhvat“,  pred Sudom BiH, od 2011. godine, sudi se osmorici  nedužnih, časnih  ljudi, što su branili narod od pokolja.Njima se sudi, a zločinci mirno šetaju. Neko ih je mučki „zavalio“. Oni odgovaraju , a pravi zločinci im se smiju, kao i svima nama.

U  knjizi „Mobing teži od šest logora pakla Balić piše:

- Postavljamo otvoreno pitanje,zašto nekim u Općini Hadžići  smeta istina o zločinima nad stanovnicima Hadžića.Zašto je Općina Hadžići odbila pomoć pri štampanju knjige, zašto se falficiraju činjenice i govori kako su logoraši i civili poginili kao pripadnici teritorijalne odbrane, a ne mučki ubijeni na najbrutalniji način u logorima, što je najteža vrsta zločina. Kome i zašto smeta istina?Već  ranije sam pisao o krađi vrijedne dokumentacije,  o zločinima nad stanovnicima Hadžići, o čemu sam to, odmah  prijavio policiji.

ČINJENICE I DOKAZI  GOVORE  DRUKČIJE

Selmu Hrgić uposlenici Općine Hadžići  za ljudske resurse, javno pitam zašto iz poništenog rješenja Odbora državne službe za žalbu od 9.4.2013. godine, na koj se poziva, ne kaže pravu istinu.

U poništenom rješenju Odbora državne službe za žalbu, za ocjenu „ne zadovoljava 1“, za 2012. godinu  između ostalog piše, citiramo:

Komentar neposrednog nadređenog „ da nije zadovoljio“ ralizacijom  radnih  ciljeva“, a koje se nalaze uz konačne ocjene po ciljevima predstavlja uopštenu konstatciju.Uzevši u obzir člana 11 Pravilnika  gdje je propisano  da ocjene „ izuzetno uspješan“ i „ ne zadovoljava“ moraju biti posebno obrazložene i pokrepljene činjenicama i dokazima .

A ovdje toga nije  bilo. Kao što se vidi rješenje nije poništeno iz formalno pravnih razloga, kako govori Selma Hrgić.

KAKAV MOBING: I PISMENO SUSPENDOVALI PRAVILNIK, ZABRANILI DA RADI, A ONDA OPTUŽUJU DA NE IZVRŠAVA RADE ZADATKE

Dalje, ta ista  Selam Hrgić  dostavila mi je  i dopis kojim mi je suspedovan pravilnik opisa poslova i radnih zadataka,a po kojem sam radio više od 35 godina.

 Da mi je sada zabranjeno da pratim sjednice Općinskog vijeća, jedinom uzgradi Općine isključili internet… U istom dopisu piše da od sada mogu samo prikupljati podatake za bilten kao student prve godine žurnalistike. A,ni to mi nisu dali raditi. Postoje neoborive činjenice i dokazi poput impesijuma biltena,da su  umjesto mene, suprotno zakonu,to  radili stranački aktivisti SDA, što je teža povreda dužnosti od strane odgovornih Općine Hadžići.

Međutim, ovi i drugi dokazi „ nestali „  su iz spisa predmeta, a o tome ćemo govoriti u posebnom poglavlju.

I TO JE MOGUĆE :U 2012. GODINI IMAO POVEĆANJE PLAĆE, A DOBIO NEGATIVNU OCJENU

Kod Selme Hrgić nalaze se Rješenja o godišnjim ocjenama državnih službenika, kaže, između ostalog Balić u svojoj knjizi, i nastavlja:

 To je njen opis poslova i radnih zadataka.A u rješenju  je pisalo da Remzija Balić  za 2012. godinu,( za koju je ocjenjen „ne zadovoljava 1 ) ima  čak povećanje plaće od   pet odsto  za uspješan rad u prehodnom periodu.

- Ja se za 2012. godinu nagrađen  povećanjem plaće za pet odsto, a za tu isto godinu dobivam negatativnu ocjenu. Čudno, da čudnije ne može biti.Po ovom se vidi da nadležni sporvode prijetnje, zbog štampanja knjige i istine o zločinima,  o kojima sam javno govorio.Pravni eksperti  su istakli da slučaj poput ovog,  da neko tokom cijele godine ima povećanje plaće, a za tu istu godinu dobije negativnu ocjenu, još nisu vidjeli u sudsko praksi.

Pored medija iz Sarajevo o ovome je pisalo  u Zagrebu, Beogradi i Ljubljani.Nakon  presude Kantonalnog suda na raspravu o otkazu će doći i neke TV ekipe.

-Ljudi ne mogu da se načude.Ja sam jedini uposlenik u historije Općine Hadžići koji je dobio otkaz s posla.Istraživanju su pokazala da ovakav slučaj nije zabilježen u zemljama Regije.Za te dvije godine, za koje sam, nakon izdavanja knjige dobio negativne ocjene, nisam ni minut zakasnio na posao, imao bilo kakve sankcije, odbijanje od plaće niti bilo šta drugo. Kao što se vidi za cijelu 2012. godinu imao  sam čak povećanje plaće od pet odsto, a za tu godinu dobivam negativnu ocjenu.

S druge strane, oni koji krše zakon se nagrađuju, unapređuju u veća zvanja…

NOVE LAŽI SELME HRGIĆ

U svojoj službenoj zabilješci Selma Hrgić dalje piše, citiramo:

Upoznavanje državnog službenika sa ocjenom, te njegov komentar  i potpis  nije se mogao obezbjediti  uz moje posredovanje  kao uposlenika zaduženog za ljudske resurse , jer je Balić Remzja uporno i na razne načine izbjegavao , kako susret sa mnom, tako i dogovor sa neposrednim rukovodiocem , jer se upoznavanje sa ocjenom mora izvršiti u prisustvu neposredno nadređenog  i državnog službenika  na koga se ocjena odnosi.

Što čestim izlascima sa posla , bolovanjem, korištenjem godišnjeg odmora  od strane Balić Remzije  , a i djelom zbog prezauzetosti  neposredno nadređenog ( pomoćnika načelniku u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove  Kazić Enes ), za dva mjeseca kada je neposredno nadređeni  popunio i potpisao obrazac  ocjenjivanja za Balić Remziju obaveznom razgovoru i upoznavanjem sa ocjenom , te davanjem svog komentara uz njegov potpis…

U TOKU DANA VIDJELI SE PO VIŠE PUTA

-Koliko laži od jedne žene, koja  će te svoje tvrdnje morati  dokazati na sudu, da čovjek ne povjeruje.Svako jutro, prije početka posla pili bi kafu u bifeu.Tada, i sada, meni je jedino u interesu da se ovaj slučaj što prije završi.Zašto bi ja,  i na koji način , mogao izbjegavati, ako je to u mom interesu.Ako se zna da se to, kad –tad, mora primiti.Zašto bi ja bio protiv samog sebe? Šta ona time  želi da kaže?Kako to da sam mogao  često izlaziti,kako kaže u službenoj zabilješci, a svi znaju da se ne može bez  izlaznice i odobrenja  šefa,Enesa Kazića, koji je potpisnik akta? Ako je šef znao, kako kaže, kako mi je onda davao izlaznice.U suprotnom slijedile bi sankcije, koje, za pomenute dvije godine nije  bilo.

Prosto je nemoguće koliko laži od te žene.Da čovjek ne povjeruje!U toku dana sreli bi se  više puta, a moja kancelarija je sprat više.U  kancelarijama  se nalaze telefoni.Bio bi  dovoljan samo jedan njen poziv da se to završi.Ja u tom periodu, za koje ona spominje, nikako nisam bio na bolovanju, što govore i platne liste. Za svaki izlazak, kao što sam rekao, mora se tražiti odborenje od svog šefa. U suprotnom slijedile bi sankcije. Kako bi mi , kao što sam rekao,   taj isti šef dao odobrenje za izlaz, ako nešto nebi uradio što se od mene  prije toga očekivalo. Zar to  nije smiješno  i za malu djecu ,piše između ostalog   Balić u knjizi „Mobing teži od šest logora pakla“.

MIŠLJENJE SUDSKOG VJEŠTAKA

U svoj knjizi  Balić prezentira  mišljenje i sudskog vještaka,kome sada ne želi da spominjemo  ime,a  koji govori i za dokumentarni film.

-Ima sam dosta slučajeva, ali na ovakvo nešto još nisam naišao.Ako službene zabilješke nema u spisu iz 2012. godine, očito je da je to naknadno, prema dogovoru, urađeno.Mislim da  je još ranije sud morao Balića vratiti na posao, prilikom  rasprave o privremenoj mjeri.Samo zbog te činjenice da je nadležnim u Općini Hadžići trebalo više od pet mjeseci, nakon prvobitnog poništenog Rješenja, a to je poslije svih zakonskih rokova, Rješenje o ocjeni „ nezadovoljava 1 „ moralo se poništiti.

Zbog toga se izmišlja  službena zabilješka,koja je, najblaže rečeno amaterski urađena,bez pravničke potpore, dokaza i drugih  neophodnih činjenica.

Za toliko vremena, neko ko ulazi i izlazi na ista vrata,da mu se ne može uručiti  dopis, ili bilo šta drugo, je zaista smještno. Da je Balić kriv, kako želi da prikaže u službenoj zabilješci Selma Hrgić, njegov šef mogao  mu je odrediti sankcije, a to nije učinjeno. Jer, očito je, toga nije bilo, kao što se govori u službenoj zabilješci Selme Hrgić. Postavlja se i pitanje kako je mogao dobijati odobrenje za izlaz, ako neko nešto predhodno nije uradio što se od njega tražilo.

Kako je mogao izbjegavati susret s njom, i svojim šefom,ako je, kako tvrdi, često izlazio, a to ne može bez saglasnosti tog istog svog  šefa.

Dalje,da li je Balić šef Hrgićevoj i svome  tadašnjem šefu Enesu Kaziću ,kako ispada  u službenoj zabilješci.

Uz službenu zabilješku morali su biti dokazi, bolovanje i slično,na što se Hrgićeva poziva, a toga ovdje  nigdje nema.

Ova službena zabilješka Selme Hrgić, i Rješenje koje je uručeno tek nakon više od pet mjeseci,Baliću može  da posluži za naknadu štete,o kojoj se vrsti mobinga  radi, koliko se na ovakav način bespotrebno odugovlačio sudski proces,kakav je bio duševni bol,koliko je vremena bio bez posla, …

Dalje, Rješenje načelnika Općine je poništeno 9.4.2013. godine. Drugo, Rješenje Balić dobiva tek 13.9. 2013. godine, kada on nadležnim pismeno šalje dopis da mu daju opisa poslova i radnih zadataka da nešto radi, jer samo može dolaziti i odlaziti  sposla.Ovo  govore sasvim nešto drugo, od onog što želi da prikaže Hrgićeva.

Kako to da nadležni dopis ili obavjest nisu poslali službeno,putem kurira, poštom, uz potpis, što je po zakonu obavezno…Mnogo je pitanjana koje  bi voli postaviti uposlenici Hrgić, koja snosi istu odgovornost ,  kao i oni koji su dali negativnu ocjenu.

 I od koje se treba tražiti ošteta za dugogodišnji otkaz, duševnu bol i drugu oštetu  zbog otkaza s posla, ističe sudski vještaj i nastavlja:.

SAMI SEBE DEMANTUJU

-Ne mogu se načuditi da su mu čak i pismeno dali odavjest o suspenziji pravilnika opisa poslova i radnih zadataka,u kojem piše da te poslove  više ne može raditi, da su mu zabranili da prati sjednice Općinskog vijeća i druge poslove koje je to tada radio više od 35 godina. Da su mu  isključili internet, a zatim optužili da ne izvršava poslove i radne zadatke. Da su poslove državnog službenika radila lica koja nisu uposlenici Općine, niti stručni za te poslove…. Na ovakvo nešto prvi put nailazim, a dugo sam u ovom poslu.Ovim dokazima u Općini Hažići sami sebe demantuju, govore o velikom mobingu, progonu usposlenika, koji je u ovoj ustanovi  neprekidno radio više od 35 godina.

Sve što se govori u službenoj zabilješci je zaista amaterski urađeno,da ne govorim neke teže riječi, i čudi me kako je ovakav dopis mogao proći pravničku proceduru, kaže  se između ostalog u izjavi sudskog vještaka.

PISMO SUBNORA HADŽIĆI

U  knjizi „Mobing teži od šest logora pakla“, Balić govori o podršci nekih udruženja i organizacija.Udruženje antifašista i boraca NOR-a poslali su pismo i na dresu načelnika općine Hadžići Hamdi Ejuboviću, u kojem kažu da podržavaju knjigu i dokumentarni film i javno osuđuju  pritiske, prijetnje, ucjene koje je Balić dobivao prije izdavanje knjige.Kažu umjesto njega morali su odgovarati oni  koji krše zakone, rade mimo odluka Općinskog vijeća, imali promašene investicije…

ZAŠTO NIKAKO NE ODGOVARA ZA PROMAŠENE INVESTICIJE

-Umjesto da se svestrano pomogne i nagradi, isti se danas šikanira i progoni,  a jedno od naših najvećih čuđenja je izbacivanje s posla, nakon toliko godina provedenih u ovoj organizaciji što najoštrije osuđujemo.Smatramo da bi on trebao biti posljednji u Općini  Hadžići da dobije otkaz.Kao da je on uzročnik nekih promašenih investicija i drugih nezakonitih radnji, na koje su građani ukazivali peticijama i na drugi način poput izgradnje benzinske pumpe i autopraonice u samom centru Hadžića, mimo Regulacionog plana, odluka općinskog vijeća i drugih obavezujućih akata.Kao i prilikom izgradnje bespravnih objekata u rijeci Zujevini, koje su kasnije legalizovani i drugih radnji na koje su ukazivali građani…, kaže se između ostalog u pismu SUBNOR-a , koji je upućen i na adresu načelnika Ejubovića

Zašto toliki progoni nakon izdavanja knjige, koja govori o agresiji i zločinima u Općini Hadžići, kome smeta istina, pokazati će vrijeme. Mada se i sada  sve zna.

Ovo je samo dio iz knjige „Mobing teži od šest logora pakla“, u kojoj se detaljo govori o imenima,  činjenicama…., a koje ćemo i dalje objavljivati.

FELJTON( 4): Kako su, zašto  i na koji način nadležni u općini Hadžići provodili mobing, koja je uloga bila Odbora državne službe za  žalbe….

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>