1200x700

FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA Đozo saznao da se Rekić javlja četnicima pod šifrom “Otrov”

Objavljeno 12. November 2017. | Autor: saliha | Aktuelnosti, Vijesti

  Senzacionalna priča “Slobodne Bosne” iz oktobra 1998. godine – serijal o priznanju Seada Rekića (194)

Raskrinkavajući dalje lik i (ne)djelo bivšeg oficira KOS-a Seada Rekića i njegovo priznanje rada za neprijateljsku stranu koje je istražiteljima dao 1993. godine kada je bio osumnjičen da je pod šiframa „Otrov“ i „Gavran“ počinio teška krivična djela podrivanja odbrambene i vojne moći RBiH, ubistvo, zloupotrebu službenog položaja te odavanja državne tajne, „Slobodna Bosna“ u serijalu iz oktobra 1998. godine, događaje iz 1992. nastavlja opisivati ovako: 

Znali za napade

- Da informacije cure iz štaba na Igmanu, potvrđeno je i sa srpske strane. Enver Dupovac je isljeđivao izvjesnog Vukovića, komandira čete u srpskoj vojsci kojeg su pripadnici ARBiH zarobili na Orepku. Vuković je Dupovcu prilikom saslušanja rekao da su u srpskoj vojsci uvijek znali kada će biti napadnuti.

Podatke su, priznao je Vuković, dobijali iz štaba sa Igmana, ali nije želio reći od koga. Vuković je ubrzo razmijenjen za nekoliko boraca Juke Prazine, po Jukinom naređenju, a uz potpis i dozvolu pukovnika Vehbije Karića.

Drugi srpski izvori bili su još precizniji. Prema njima je major Janko Trivić, srpski oficir bezbjednosti iz Sarajevsko-romanijskog korpusa, sa armijske strane držao na vezi izvor koji je koristio šifru “Otrov”.

Sredinom avgusta na Igman dolaze Zejnil Delalić, Vahid Alađuz i Džemal Najetović.

Rekiću je tom prilikom preneseno da Fadil Đozo želi otići u Sarajevo i ispričati u MUP-u svoja saznanja o Rekiću, a potom se vratiti na Igman i nastaviti da ga prati. Za to vrijeme planira se i deblokada Sarajeva, a plan deblokade “Jug 92″ predočio je ratnim komandantima na Igmanu Džemo Najetović.

 

Snimani razgovori

Planirano je da se istovremeno izvršne diverzije na Jahorini, a u akciju bi se uključile jedinice iz istočne Bosne i jedinica iz Zenice koja bi krenula prema Palama. Kada je, na poziv komandanta TG-2 Mirsada Ćatića, Sead Rekić došao na Igman, Fadil Đozo mu je otvoreno rekao da sumnja u njega. Edib Šarić mu je tokom razgovora potvrdio da se priča kako je KOS-ovac i Delimustafićev čovjek, i da su svi njihovi razgovori snimani.

Đozo je potvrdio da je od Daidže saznao da se Rekić javlja četnicima pod šifrom “Otrov” i da ga je slušao na motoroli i prepoznao njegov glas.

Istog dana Rekić, Đozo, Ćatić i novinar RTVBiH Mirza Huskić otišli su u Trnovo, u štab Medarisa Šarića (Rekić je naredio Samiru Balti i Semiru Bećireviću Rambu da ih prate drugim autom).

Podijeljeni su zadaci, i tako komandant TG-2 Mirsad Ćatić naređuje Rekiću da ide u izviđanje Jahorine radi pripreme diverzije na radarima za kontrolu i navođenje avijacije. Tražio je pripremanje diverzije na hotelima na Jahorini, radi unošenja panike i odvlačenja pažnje srpskoj vojsci s drugih dijelova fronta. Za izviđanje je Rekić dobio pet dana. Đozo je i tokom ovog sastanka uporno ponavljao sve prethodne optužbe koje je već na Igmanu izrekao Rekiću – objavila je „Slobodna Bosna” 17. oktobra 1998. godine.

Halilović: Za gotovo svaki Rekićev korak bio je odgovoran Fikret Muslimović  

 

O Rekiću je iscrpno na svom blogu pisao i Semir Halilović, poslanik BPS-a u Skupštini Kantona Sarajevo i sin prvog komandanta Armije RBiH, generala Sefera Halilovića. Radi boljeg razumijevanja tematike, ovdje vrijedi podsjetiti na najzanimljivije dijelove njegovog teksta od 22. januara 2013. godine:

- Oficir KOS-a Sead Rekić uhapšen je na području Igmana. Nakon što je duže vremena praćen i nakon što je snimljena i dokazana njegova neprijateljska djelatnost krajem 1992. godine, tj. početkom 1993., biva od strane jedinica ARBiH uhapšen i proslijeđen na daljnju obradu u Sarajevu. Oči u oči sa nepobitnim dokazima, našavši se među zidinama Centralnog zatvora u Sarajevu, shvativši da mu bivši drugovi iz KOS-a ne mogu pomoći, Rekić odlučuje da sve prizna. Dobija nekoliko desetaka papira iz rokovnika i olovku te počinje pisati svoju izjavu o radu za četnički KOS. Tu izjavu imam u mom posjedu – napisao je Halilović koji je dalje tvrdio da je „istragom nepobitno dokazano da je za gotovo svaki Rekićev korak znao i bio odgovoran Fikret Muslimović, koji je bio sljedeći na listi za pritvor i optužnicu za rad za četničku stranu”.

Avaz.ba 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>