Općina Hadžići ponovo izgubila spor: Balić zbog otkaza sada priprema knjigu „Mobing teži od šest logora pakla”

Published On 23. February 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

 

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je žalbu Općine Hadžići i Odbora državne službe za žalbu te potvrdio prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu kojom su poništena nezakonita rješenja Općine i Odbora prema kojima je općinski službenik Remzija Balić za 2013. godinu ocijenjen negativnom ocjenom, što je bio razlog da jedini u historiji te općine dobije otkaz s posla.

Istraživanja su pokazala da ovakav slučaj još nije zabilježen ni u jednoj zemlji  Regije.

JOŠ JEDNA SATISFAKCIJA

U više navrata mediji su pisali o slučaju ovog preživjelog logoraša hadžićkih kazamata koji je na ovaj način doživio satisfakciju, jer je potvrđeno da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je udovoljio Balićevoj tužbi za poništenje spornih rješenja. Općinski sud u Sarajevu donio je svoju presudu još 15. novembra 2016. godine, utvrdivši da su nadležni u Općini Hadžići nezakonito proveli postupak. Utvrđeno je i da u 2013. godini Balić nikada nije zakasnio na posao, niti mu je izrečena bilo kakva sankcija ili primjedba za eventualno neispunjavanje radnih zadataka.

Sud je našao da nije iznesen nijedan dokaz da je tužilac odbio izvršiti neki posao koji je od njega zahtijevan te da je negativna ocjena zapravo bila konkretna manifestacija dugogodišnjeg mobinga koji je Balić trpio.

Balić, inače, smatra da je meta za odstrel postao onda kada je izdao knjigu „Šest logora pakla“ koja govori o stradanju civila Hadžića, a u kojoj je, između ostalog, problematizirao i to što u Hadžićima nije podnesena tužba protiv čelnika  nekadašnje tkz. srpske opštine Hadžići.

BROJNE PRIJETNJE

– Prije izdavanja knjige dobivao sam anonimna pisma da je ne smijem objaviti.Ako bi to učino, prijećeno mi je da ću snositi velike poljedice  koje ću osjećati do kraja života.Govoreno mi je da neće raditi na sadašnjem radnom mjesto, da ću biti prebačen na radno mjesto izvan zgrade općine, te da će mi raditi brojne smicalice da izludim.Mislio sam da iza  toga stoje samo zavidni ljudi i nisam pridavao značaj prijetnjama, priča Balić.

Tim prije jer je knjiga , prema recenziji Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava Unvrziteta u Sarajevu, optužnica za zločine nad stanovništvom Hadžića.

OPĆINA HADŽIĆI  ODBILA  POMOĆI  U IZDAVANJU  BALIĆEVE  KNJIGE

Knjiga „ Šest logora pakla „  bila završena još 2008. godine, kada   Općini Hadžići šalje dopise da bude izdavač ili sponzor knjige .Međutim,Općina Hadžići odbila je pomoći u finansiranju, te 2012. godine knjigu i dokumentarni film  Balić  izdaje vlastitim sredstvima,i to ga je koštalo  oko 30.000 KM.

Zbog izdavanja knjige o zločinima na području općine Hadžići, koju je Općina odbila pomoći , na Balića počinje    velika hajka.

VELIKA HAJKA

Prave se brojne smicalice.Zabranjeno mu je da prati sjednice Općinskog vijeća, jedinom u zgradi općine nadležni isključuju  internet,  i pismeno je dobio obavjest da  mu je suspendovan pravilnik opisa poslova  i radnih zadataka koje je  radio više od 35 godina, i da od sada može samo da prikuplja podatke za Bilten,  kao student prve godine žurnalistike.Međutim, ni to mu nisu dali raditi. Njegove poslove  radili su aktivisti SDA, koji nisu uposlenici Općine, što je teža  povreda dužnosti od strane rukovodilaca Općine. To je potvdila i upravna inspekcija, ali ni do danas po tome ništa nije poduzela.

-Da su nadležne državne institucije radile svoj posao ja nikada nebi mogao dobiti otkaz, i umjesto mene, zbog kršenja zakona, odgovarali bi moji predpostavljeni. Upravna inspekcija Kantona Sarajevo  još ništa  nije  poduzela  po svojoj obavjesti .Upravna  inspektorica KS  Dževada Čaušević kaže da će, ako ti navodi budu tačni,  kazniti načelnika općine kao odgovornu osobu.Mada je advokat posla sve dokaze to ni do danas  nije uradila, pravdajući se da imaju samo dva upravna inspektora.Siguran sam da to nikada i neće uraditi, jer poznato je da su državne institucije pod patronatom stranke na vlasti. Slično je i sa Odborom državne službe za žalbe, odnosno Agencijom za državnu upravnu, koju, također,  drži SDA.Federala  upravna inspekcija   više mjeseci slala je  dopise i obavjesti, ali očito je da su  i ovdje stranačke naredbe jače od zakona.

DRUGE PRIJETNJE

 Balića zatim prebacuju  u mjesnu zajednicu Tarčin, te je ispunjena još jedna od prijetnji da će, ako izda knjigu,  biti prebačen na drugo radno mjesto izvan zgrade općine….Kasnije će  dobiti i pismeni otkaz s posla.Pošto nije učinio bilo kakvu grešku, jedini način da to  urade je da mu    zaredom  daju dvije negativne ocjene , što je po zakonu o državnoj upravi  automaski otkaz s posla.

NAGRADA ZA NEZAKONIT RAD

S druge strane, što pokazuje više javnih saopćenja  hadžićkog SDP-a, za kršenje zakona, promašenih investicija i drugih nezakonitih radnji,  niko ne odgovara.Dva građevinska inspektora općine Hadžići ,primjera radi,  što su dozvolila da se  bespravno u rijeci Zujevini, suprotno regulacijonom planu i zakonu izgrade objekti,  od rukovodstva Općine za to su  nagrađeni  i unaprijeđeni u savjetnike načelnika Općine.

 KOME I ZAŠTO NE ODGOVARA ISTINA?

 Prije otkaza Baliću je pismeno  zabranjeno  da prati sjednice Općinskog vijeća i druge poslove koje je do tada  radilo više od  35 godina.

Postavlje se pitanje kome i zašto u Općini Hadžići ne odgovara istina o stradanju civila ove općine?

Zašto u Općini Hadžići ni sa markom nisu htjeli pomoći u izdavanju knjige i dokumentarnog filma, ako se zna da je knjiga i dokumentarni filim, što je potvrdila naučna institucija, optužnica za zločine na području ove Općine.

Kome je i zašto bilo u interesu da Balić ne izda knjigu o zločinima, i zašto je dobivao prijetnje da će, ako je izda , snositi velike posljedice koje će osjećati do kraja života? Zašto je prijećeno da će, ako je izda biti prebačen na drugo radno mjesto izvan zgrade općine,  izbačen sposla…..

Po čijem naređenju je to urađeno, i zašto?

IMAO POVEĆANJE PLAĆE,A DOBIO NEGATIVNU OCJENU

 I zaista odmah po izdavanju knjige, 2012. godine , prijetnje  se počinju ostvarivati.

– Te iste godine , kada sam knjigu izdao,dobio sam negativnu ocjenu, iako sam   tu cijele godina  kao nagradu  imao čak  povećanje plaće od pet posto za uspješan rad  u proteklom periodu.Pravni eksperti ističu da takav slučaj još nije zabilježen u sudskoj praksi.U nekim medijima, posebno u  Hrvatskoj i Srbiji pisali su o ovom slučaju, koji je, kako su rekli  za rubriku „Vjerovali ili ne“.Krši se zakon, kradu  milioni, za promašene investicije niko ne odgovara, a čovjek se kažnjava što je izdao knjigu,koja je, uz  to, prema mišljenju naučne institucije,Instituta za istraživa nje zločina Unvrziteta u Sarajevu, optužnica za zločine .

Balić  sada o detaljima pakla kroz koji je  prolazio zbog otkaza priprema knjigu „Mobing teži od šest logora pakla“.

Da do   presuda  u korist  Balića nije bilo  lako doći,   govori i činjenica da mu  je iz suda nestala određena dokumentacija…., a o svim pojedinostima govoriti će u knjizi.

 OTKAZ  KOJI JOŠ  NIJE ZABILJEŽEN

O slučaju Remzije Balića, kao što smo rekli, pisali su mediji u zemljama  bivše Jugoslaviji.Istraživanju su pokazala da je ovo  jedini  slučaj u Regiji, a vjerovatno i šire , da je  neko dobio otkaz zbog dvije negativne ocjene.A da tom prilikom, što je i sud utvrdio,   ni minut nije  zakasnio na posao, nije odbio izvršiti bilo koji zadatak, niti bilo što drugo što se od njega tražilo.

Ovo  najbolje govori   koliko  su nadležni bili protiv toga da pomenuta knjiga ugleda svjetlost dana, koliko im je bilo stalo da se   knjiga o zločinima na području  ove Općine ne izda.

I dalje ostaje pitanje  kome i zašto smeta istina, i ko su naredbodavci?

 

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA

Kasnije će slijed  događaja  govoriti    koliko su  nadležni u općini Hadžići bili bijesni zbog toga, i kako su bili spremni  realizovati  prijetnje,  bez obzira na zakon i posljedice.

Jedna međunarodna organizacija, koja prati tok presuda, od Balića je tražila dokaze da su njegove  poslove radila lica koja nisu uposlenici ,jer  poslove državnog službenika  po zakonu ne mogu raditi osobe  koji nisu u radnom odnosu, odnosno državni službenici, bez obzira koliko bili stranački aktivisti.Tražili su dokaze da mu je isključen internet, suspendovan pravilnik, gdje je pisalo da od sada može  samo prikupljati „materijale“ za biltet, kao da je student….

ZAŠTO KNJIGA, KOJU JE IZDALA OPĆINA HADŽIĆI , BRANI  OPTUŽENE  S DRUGE  STRANE?

Poznato je da je Općina Hadžići finasirala i izdala knjigu „Svjedoci istine“ , autora Vahida Alađuza, koja je bila najbolja odbrana za optužene sa druge  strane.U njoj  je pisalo da su civili i logoraši  poginuli , a ne umirali u logorima od batina i na drugi  svirep  način . Nakon revolta građana, da je sramno da  je Općina Hadžići njihovim sredstvima izdala i finansirala knjigu koja brani zločine, na sjednici Općinskog vijeća  zaključeno  je da se sve greške isprave i štampa nova knjiga.Međutim,  još uvijek, iako je prošlo više od deset godina, to  nije učinjeno.U ponovnom vijećničkom pitanju kazali su da za to nemaju sredstava.

Zašto se prekrajaju činjenice i historija, kome je to u interesu, po čijem se naređenju  radi?

ZA  PAVELIĆEVOG  KULTURNOG ATAŠEA,KOJI JE SLUŽIO USTAŠKOM  REŽIMU, PARA  IMA

Imali su sredstava da iz budžeta Općine , sredstvima tih istih građana, štampaju knjigu Envera Čolakovića, kulturnog atašea Pavelićevog ustaškog , zločinačkog režima.To je, kažu doprinos Općine Hadžići u povodu 100 godina od  Čolakovićevog  rođenja .Za čovjeku koji je služio fašističkom režimu, za knjigu ,za koju kažu da je bila zabranjena više od 70 godina,  para je bilo.Tom istom Pavelićevm  čovjeka od povjerenje, koji mu je bio kulturni ataše, žele da škola u Hadžićima nosi  njegovo ime.Iako je Skupština Kantona Sarajevo to jednom odbila, ističući da je neprimjereno i žalosno  da pored toliko Hadžićkih patriota i heroja nova škola nosi ime po nekom  za koga je zna  da  je služio fašističkom režimu.

Zar i to nije tužno i žalosno.

SVE SE ZNA,  NEVINI ODGOVARAJU!

Postavlja se  pitanje zašto se iskrivljuje  historija, kome  smeta Balićeva knjiga, istina o stradanju hadžićkih civila, zašto nadležni nisu podnijelu tužbu za zločine nad civilima ove Općine.Samo u logoru kasarne u  Lukavaci  u jedonom danu, pred očima oko 300 logoraša,  ubijeno je 46 hadžićana, što Balić detaljno opisuje u svojoj knjizi.

I poslije toliko godina tužba nije podnesena.

 S druge strane poznato je  da su 2011. godine, po nalogu Tužilaštva BiH, uhapšena osmorica čelnika  političkih, vojnih i policijskih  rukovodioca Općine Hadžići, koji su branili narod od pokolja, a kojima se i dan-danas sudi, dok zločinci mirno šetaju.

Ponovo, zar i to nije tužno i žalosno?!

VELIKO HVALA!

 

Nakon izdavanja knjiga više udruženja predložili su   Balića za neko od velikih općinskih priznanja.Umjesto nagrade za,kako su rekli u Institutu za istraživanje zločna Unvrziteta u Sarajevo, djelo od društvenog interesa,  koje  je svojim sredstvima  finansirao i potrošio  oko 30.000 KM, doživio je  velike torture, neviđen mobing, što planira pretočiti u novu knjigu“ Mobing teži od šest logora pakla“.

Svima se zahvalujum na  podršci, kaže Balić.Hadžićani su najbolji ljudi.Njiha podrška bila  je  velika , do neba.Zahvaljujem  se i Hadžićanima  u inostranstvu,od Amerike do Australije.Ali i drugim prijateljima  koji su mi pisali, a prije toga  nikada ih nisam poznavao.Mnogim, poput Dejanu Vujeviću, nikada nisam odgovorio. !Razumjeti će.

Još jednom  svima veliko HVALA!

VRAĆANJE NA POSAO  I ODŠTETA

Balić u narednom periodu očekuje i zakazivanje ročišta, koje će mediji u većem broju pratiti, a na kojem bi trebala biti donesena konačna sudska odluka o tome kada se treba vratiti na posao, kao i u kojoj mjeri će biti obeštećen. 

K. Smajlović


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *