OV-a HADŽIĆI Moguće je :Na olimpijskom Igmanu deponija građevinskog otpada?

Published On 4. August 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Hoće li se u Hadžićima dodjeliti koncesija za deponiju građevinskog otpada znaće se na sjednici Općinskog vijeća Hadžići, koja će se  održati u četvrtak 9. avgusta.

Znajući kako rade vijećnici, i kolika im je briga za građane, vjerovatno  je to već gotova  stvar. Nekoliko pisama koje smo dobili , a odnosi se na rad vijećnika ,  koje još nismo objavili, govore, kako kažu građani ,da je ovo najlošiji saziv OV-a. ( odmah da kažemo da pisma nećemo u cjelosti objaviti, jer  za ono što navode i nisu dostavili dokaze. Mada su se u svakom pismu  potpisali punim imenom i prezimenom.U jednom  nam piše  i grupa građana.

JEDNO GOVORE,DRUGO RADE

„- Za naše vijćnike  najvažnije  je, kako kažu,šta će i koliko hajrovati  dok su u Općinskom vijeću….. ( čast izuzecima ). A kada im kažemo da je kardinalno što su glasila za takvu odluku i slično,onda se pravdaju da im je to  tada  sasvim drukčije  obrazloženo.Pitamo vas ko je tada bio na sjednici OV-a, oni ili  neko drugi. Lažu, samo se time  vade. Zna se da  sve radu u dogovoru.Posebo nas ovo čudi za opoziciju, koje, čini nam se, i nema“….

„Misle da ih nismo prokužili. I čude se onda što neki  jedva prolaze za vijećnike, što je opozicije  sve manje.Neka kažu  narodu šta su uradili za  nas, koju su dali incijativu…?“

„Zar nije čudno da su svi, kako smo čuli, glasali  za informaciju u kojoj kažu da je u ovoj godini  u općini Hadžići planirano zaposliti  još osam službenika.A ovamo pričaju kako se administracija treba smanjivati……“

ZAŠTO TUŽBA NIJE PODNESENA,KO JE KRIV?

„Očekivalo smo da  će se na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća  raspraviti ko je kriv što do sada nije podnesena tužba za zločine nad  Hadžićanima. ….Zar  nije čudno da se sudi našim nevinim ljudima dok zločinci šetaju.A on ni riječi kada će se tužba uraditi, zašto nije do sada, krije li se šta iza toga…..Kažu sud ne sudi srpske čelnike, a oni ni tužbu nisu podnijeli“….

UMJESO PAROLA NAPISATI TUŽBU

„Kažu sud drugoj strani izriču blage kazne, a naši sami napisali  knjigu „Svjedoci istine“ gdje kažu da logoraši nisu ubijeni već poginuli ili  nestali. Time oni sami brane drugu stranu, lažu, i pitamo ih….zbog čega… Zar nije čudno da  brane  srpsku stranu, zar nije čudno da kažu da zločine nisu počinili, već su naši poginuli  ili nestali. Zna se kako su ih ubili, na koji način, poput 46 logoraša u Lukavici.I oni kažu da su nestali ili poginuli. Stideli li se!Zašto lažno kroje historiju?. Ko je za to kriv, što se ne utvrdi krivica, zašto vijećnici o tome nisu raspravili ….Čujemo da su vijećnici sami govorili nemojmo ovu presudu iskoristiti u predizborne svrhe, umjesto da su govorili što tužba nije podnesena, i kada će?…Je li to moguće ljudi,da su nam takvi vijećnici….?“

ZAŠTO SE FALFICIRA HISTORIJA

Ponovo pitamo može  li nam iko objasniti zašto tužba nije podnesena..Kako je srpska strana podnijela tužbu……? Sedam  je  godina kako  se sudi našim nevinim ljudima, a oni šute , ili pišu parole.Umjesto paralo trebali su pisati tužbe.Zašto do sada nisu ispravljene greške iz knjige Vahida Alađuza, koja je bila najbolja odbrana Radi Veselinoviću.Ko je bio na suđenju to je vidio ….Zašto se to čini, zašto falficira historija, zašto se time kaže da druga strana zločine nisu počinili, zašto  ih protivzakonito brane, zašto je njegova knjiga, kako čitamo, završila u Hagu kao dokaz…A oni i dalje neće da isprave greške….Zbog čega….?

„Toliko ima pravnika i zaposlenika u Općini Hadžići, a tužba ni poslije toliko godina nije podnesena.Otvoreno pitamo šta se čeka, zbog čega neće da je podnesu? ……“

IMA LI GDJE TAKAV PRIMJER?

„Hadžići su jedina općina gdje građani nisu mogli predlagati svoje kandidate u mjesne zajednice.To su umjesto nas uradile političke stranke.Recite nam da li još negdje ima takav primjer…..?“Koliko je godina , a da ni zbor građana  nije održan.Pitamo li se šta mi građani,ili  samo kada trebamo glasati.U drugim općinama čitamo građani se pitaju, oni  odlučuju, raspravljaju, predlažu, nedaju da se šta gradi, ako nije u njihovu korist, ako im to smeta…Mi samo možemo  nakon  sjednice  čuti  usvojili ovu ili onu odluku“….

AUTOBUSKA STRANICA

-„Trubili su nam da će se na autubuskoj stanici izgraditi javni toalet, kako će to biti savremeno zdanje, da će biti čekaonica sa centralnim grijanjem.Prilikom radova  stajao je pano sa slikom gdje se vidio objekt  nadkriven duže cijele autobuske stanice.Sada toga nema.Nema ni čekaonice, ni javnog toaleta.Pitamo  vas što smo onda uništili park, posjekli stabla, uništili srce Hadžića….? Zašto su nas vijećnici slagali ? Zašto ste izmjenili projekt kada je sve bilo gotovo……Da bi u bivšem parku,  umjesto čekaonice i javnog toaleta, izgradilio pekaru, prodavnicu boja i lakova…..)“.

 Pismo u kojem su se potpisali grupa građana ima čak 14 strana, i molimo da nam ubuduće pišete kratko i sažeto.Ako imate saznanja za nešto, što nama pišete, obratite se  nadležnim organima, jer mi to zaista nemožemo ni provjeravati   ni objavljivati. Zna se čiji je to posao.

KOJE SU TAČKE NA SJEDNICI

Prva  je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići  za period od 1.1.do 30.6.2018. godine. Zatim, tu je informacija o radu komunalne inspekcije  na području općine Hadžići, te  informacija o radu JKP Veterinarska stanica Sarajevo-Veterinarska ambulanta Hadžići.

Razmatranje zahtjeva „Bosman“ za davanje saglasnosti  Općinskog vijeća Hadžići  za dodjelu koncesije  za deponiju i reciklažu  internost ( čistog)  građevinskog otpada  u funkciji sanacije i rekultivacije  bivšeg kamenoloma  na lokalitetu  „Presedla“Igman metodom samoincijativne ponude, je četvrta tačka dnevnog reda..

Peta  su  rješenja imovinsko-pravne službe.

NAPOMENA:

Iz pisama građana uzeli smo po po rečenicu- dvije . U tim rečenicama ništa nismo mjenjali.Kao što smo  kazali  izbacili smo imena i druge navode za koje kažu da se nije radilo u skladu sa zakonom…. ( Za to mogu da se obrate nadležnim organima, to zaista nije naš posao).

To nikako nemojte shvatiti da ne pišete, predlažete, govorite o svojim stavovima i viđenju, bez obzira o čemu se radi.

Redakcija

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *