HADŽIĆI Hoće li olimpijski Igman biti jedina planina u svijetu gdje se planira deponija građevinskog otpada? U BiH sve je moguće, pa i to čudo

Published On 8. August 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Foto: Mlade sadnice u bivšem kamenolomu same niču

 

Nismo mogli ni predpostaviti da će zahtjev „Bosmana“  da im Općinsko vijeće dodjeli  koncesiju za deponiju građevinskog otpada na olimpijskom Igmana izazvati toliki interes građana.Ali , i bijes da se tako nešto moglo uopće  naći na sjednici Općinskog vijeća, koja će se održati u četvrtak 9. avgusta.

I ovog puta izostaviti ćemo teške riječi, imena autora,a bilo ih je mnogo i to sa obrazloženjem, poput jednog bivše vijećnika Općinskog vijeća.

DOBIJANJE POSLA

Kaže , „ako  muž………( od jedne uposlenici  iz Općine Hadžićio- ( izbacili ime  i funkciju )…..nema  u izvođenju radova, teško će se doći do dozvole.Ako ima, poput izgradnje autobuske stanice onda može da ne bude nastršnice duž cijele autobuske stanice kako je planom  bila predviđena. I kako je javno stajalo u konkursi i na panou prilikom izvođenja radova….Da nema ni drugih pedviđenih sadržaja.Sve se to na kraju pokrije odlukom Općinskog vijeća o  izmjeni projekta.Već nekoliko puta i ranije, na sjednici Općinskog vijeć, govoreno je o toj uposlenici  Općine i njenom mužu….. sa projektima izvođenja radova…… Ovo što govorim nije  sada neka novina….“

Svoj očaj iskazali su nam građani  centra Hadžića koji pišu:

SVE VIJEĆNICI POKRIJU

-„……Lagali su nam da će se u centru Hadžića graditi motel, kad ono benzinska pumpa.Kada smo to vidjeli pisali smo peticije, zvali inspekciju, ali ništa.Vijećnici su to na kraju legalizovali, mada je sve urađeno suprotno zakonu, mimo Regulacionog plana, i drugih obavezujućih odluka.Isti je bio slučaj  bespravne gradnje objekata u centru Hadžića u rijeci Zujevini. Mada su na zahtjev građana neki  javno  izjavljivali da se sve radi suprotno zakonu, i to su na kraju legalizovali.Zbog ličnih interesa uništili su  nam park u centru Hadžića.Posjekli stabla kojeg smo mi  uoči olimpijade radnim akcijama sadili i uredili. Govorili su o nekoj evropskoj čekaonici sa centralnim grijanjem, javnim toaletom i drugim stvarima. I tu su nas vijećnici slagali.Govorilo se da će se na mjestu Radničkom doma graditi dom kulture, da nam omladina  od jutarnjim do kasnih sati ,umjesto kafana , kafića i droge koje je sve više,  ima svoje mjesto za razonodu i druženje.Od toga ništa. I tu su nas slagali.Slagali su da će se  ispod sportskog igrališta kraj OŠ „ 6. mart“ u Hadžićima izgraditi streljana i kuglana….

ZAŠTO NEMA ZBOROVA GRAĐANA?

-„Pišemo  vama, kažu,  jer  nemamo priliku da o tome raspravimo na zborovima građana  da nadležni čuju naše mišljenje. Hadžići  su jedina općina  gdje građani nisu moglo predlagati svoje kandidate u savjete mjesnih zajednice i zborove građana. Umjesto nas  to su, suprotno zakonu i ustavu, uradile političke partije.Mada je  ustavom zagarantovano da građani  predlažu ,biraju i budu birani. To nama vijećnici nisu dali „….Išli smo u mjesnu zajednicu.Oni kažu mi smo nemoćni ,vijećnici donijeli takvu odluku da kandidate predležu političke partije. Gdje to ima?“

 

PISMA

Jedna građanka nam piše da često šalje pisma nadležnim u Općinu Hadžići.Potpiše se punim imenom i prezimenom….Ističe da  nekada odgovore, a najčešće ne. Kaže, za svaku sjednicu općinskog vijeća materijali bi se morali razmatratu u mjesnim zajednicima i  zborovima građana.Međutim, ovdje  to nije slučaj….

STRAH OD ZAGAĐENOSTI VODE

Građani  ističu da   strahuju da bi davanjem saglasnosti  ovoj kompaniji  moglo izazvati  nesagledive posljedice. Pitaju kakav je to čisti građavinski otpad   gdje ima cementa, katrana, otpada od skidanja asfaltnih traka i drugo.Posebno su zabrinuti kada je u  u pitanja pitka voda.

 Još je uvijek u svježem  sjećanju, prije dvije godine , zagađeno izvorište Vrela Bosne    fekalnim bakterijama.

Ako vijećnici usvoje incijativu „Bosmana“, ovo  mjesto  biti će  jedino u svijetu gdje će  na jednoj olimpijskoj planini   praviti odlagalište za otpad.U BiH sve je  moguće , pa i ovo čudo.

KAMENOLOM SE PREKO  OV-a  ŽELI DŽABA  DATI  „BOSMANU“ ?

Jedan bivši radnik Ingrapa kaže “ da će tu „Bosman“  nastaviti  vaditi pijesak kojeg ima u izobilju.Koncesija za otpad je samo izgovor da besplatno dobiju državni kamenolom, a  za to  će pojedinci debelo napuniti svoje džepove.

-„Ingrap su uništili tajkuni.Mi smo mogli živjeti samo od  tog kamenoloma.Imali smo betonaru, nove savremene mašine, mehanizaciju, ama baš sve.Tada je bilo i najviše posla.Međutim, poput Hidrogradnje,Unionivesta, Žice i drugih preduzeća i nas su uništili.Pijesak su nakon nas vadili privatnici.Koristili su našu mehanizaciju, betonaru.Pojedinci  su se time dobro obogatili.Haram im bio svaki naš dinar.Mi smo izgradili Hadžiće, imali oko 400 zaposlenih. I sve to da nam uništiše pojedinci i njihova politika.Ljudi , imamo li oči….Otvorimo ih….Čudimo se što nam omladina odlazi,…“

ZAŠTO SE NE NASPE  ZEMLJA I ZASADE SADNICE,ŠTO ĆE  TU DEPONIJA ODPADA

Gvorio nam je i profesor koji radi na fakultetu, inače  stručnjak za lokalu upravu, koji je i ranije za nas komentarisao da su u općini Hadžiići, suprotno zakona provele izbore u mjesnim zajednicama.

-Zapravo tada je napravljen krivični prekršaj.Glasalo se za liste na kojem su ispred imena kandidata pisale stranke koje su ih predložili.Kada su usvajali izvještaj o provedenim izborima toga nije bilo.Sasvim dva suprotna materijala.A trebal je biti onako kako se i glasalo.Mogao bi o tome dosta pričati, ali sada je važnije koncesija,koja će se razmatrati na sjednici Općinskog vijeća.

Ako se zaista želi sanirati, kako kažu bivši kamenolom  zašto tu jednostavno nenaspu zemlju i zasade sadnice.To su nadležni u Općini Hadžići, da su zaista htjeli,i da im je to bila namjera, mogli davno uraditi. U godišnjem programu rada Šumarstva predviđena je aktivnost zasađivanja goleti.Imaju i svoj rasadnik. Da to i ne uraditi, za nekolik godina, prirodnim putem , ovo će se samo pošumiti, sadnice će same  da niknu.Čemu  i zašto deponija odpada ?Na igmanu i Bjelašnici, u većini slučajeva, područje  je pjeskovito  sa malo zemlje.Zato kišnica  brzo  ode u zemlju. Zbog toga se zna desiti da zbog jačeg vjetra dođe  i do obaranja stabala.Da li se  iko zapitao šta će  na olimpijskoj planini  deponija otpada? Kolika je to šteta?Otpad dovlačiti u srce olimpijske planine.To nigdje nema u svijetu! To je katastrofa!Još nikada nisam čuo da je u građevinarstvu, gdje se radi sa cementom, katranom i drugim hemikalijama, ima   čist otpad. Iza svega ovog, siguran sam, krije se  nešto debelo .Govori to i zadnja rečenica ,da se  koncesija daje  METODOM  SAMOINCIJATIVNE PONUDE. Znači nema tu niko drugi , ni natječaja, oglasa, konkursa, niti bilo šta drugo, a sve će se to pokriti odlukom  Općinskog vijeća. Znači sve dogovoreno.Nema sumnje da je u pitanju  osmišljen plan .

Nije mi poznato, a volio bi znati, da li su nadležni iz Općine Hadžići za deponiju otpada na Igmanu  tražili mišljenje   iz Zavoda za javno zdravstvo KS, zatim  saniratne insekcija, te Ministarstva  prostornog uređena i zaštite okoliša  KS. Te , imaju li mišljenje od strane nadležnih  iz Federacije  i državnih organa, jer  Igman i Bjelašnica  su mnogo  više od lokalne administracije „,kaže profesor.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *