OV HADŽIĆI:Godinama finansiraju Komisiju za historizaciju, a tužbe nisu podnesene

Published On 24. December 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

 

 „Zvuči za nepovjerovati.Godinama se iz Budžeta općine Hadžići  finansira  Komisija za historizaciju, a ni do danas tužba protiv  čelnika takozvane „Srpske opštine  Hadžići“ nije  podnesena, kao ni protiv komandanta kasarne u Lukavici, gdje je samo u jednom danu ,na najbrutalniji način,do smrti pretučeno 46 logoraša iz Hadžića.Od batina  umrli  su u velikim mukama…“

Prema nekim ranijim procjena do sada su građani Hadžića za rad te iste komisije platili više od 100.000 KM. Tolike pare ,a   tužbe nisu podnijeli: Zašto, i kome je to u interesu?

KOME NIJE U INTERESU DA SE TUŽBE PODNESU?

Nakon što su nevini Hadžićani u julu ove godine, u prvostepenoj presudi, osuđeni na čak 60  godina zatvora, građani su nam pisali i postavljali otvorena pitanja šta rade vijećnici OV Hadžići.Zašto nisu pokrenuli incijativu da se tužbe podnesu, i zašto do sada to nije urađeno? Šta rade tolike boračke organizacije, zašto oni ne pokreću incijativu da se tužbe podnesu?.Zar su baš toliko pod uticajem stranaka ?  Ovamo pričaju jedno, a rade sasvim drugo, svi nam prosipaju šuplju priču“

-„Da li  vijećnici u Općinskom vijeću i boračke organizacije predhodno razmatraju izvještaj Komisije za historizaciju općine Hadžići, koja se finansira iz Budžeta općina.Kome oni uopće podnose izvještaj?“

-„Našim nevinim herojima, koji su branili narod od pokolja, na sudu BiH sudilo se za udruženi zločinački pooduhvat, poput četničkih generala i osuđenika „Herceg Bosne“,  a nadležni u općini Hadžići ni tužbe nisu podnijeli?! Zar nije čudno i žalosno ?“

„Tužbu nisu podnijeli ni protiv komandanta kasarne „Slaviša Vajner – Čiča „ u Lukavici, gdje je do smrti pretučeno 46 hadžićkih zatočenika.I tu se sve zna.Kada se to desilo, gdje,ko je to uradio, po čijem naređenu…Toliko godina prošlo, a tužbe nema.Dok nam roditelji i rodbina umire ne dočekavši dan da im klanjaju dženazu, proče Fatihu „.

Ovakava i slična pisma  građanai  sada često dobivamo.

ZAŠTO SE NE ISPRAVE GREŠKE IZ KNJIGE KOJA BRANI DRUGU STRANU

Građani Hadžića čak 11 godina traže da se isprave greške iz knjige Vahida Alađuza „Svjedoci istine“, po kojoj, na drugoj strani, nije bilo zločina, ali  do danas, nadležni u općini Hadžići ,to odbijaju.Mada se zna da logoraši i civili nisu nestali ni poginuli,kako opiše u knjizi„Svjedoci istine“,već ubijeni na zvjerski način, u živom štitu,na prinudnom radu na prvim borbenim linijama…a umirali od mučenja, premlaćivanja…u velikim mukama.

U posljednjem  odgovoru  na  vijećničko pitanje od 10.4..2018. godine  kaže se da će  to uraditi ako   zatraži boračko udruženje, tačnije udruženje porodica šehida, pa se logično postavlja pitanja da li se ovo udruženje slaže sa takvim konstatacijama da kod druge strane nije bilo logora, ubijanja , zločina…

Predhono nije ispoštovan zaključak Općinskog vijeća od skoro deset godina, da se sve greškeiz knjige „Svjedoci istine“, koju je izdala i finansirala općina Hadžići, isprave i štampa nova .

KNJIGA KOJA OSLOBAĐA ZLOČINE

Poznato je da je pomenuta knjiga   bila najbolja odbrani Radi Veselinovića, a od svake odgovornosti  Sud BiH,  2011. godine, oslobodio je  upravnika logora Kula Radivoja Lalovića  i njegovog zamjenika  Soniboja Škiljevića.Iako je poznato da su logoraši iz Hadžića  i u tom logoru zvjerki ubijani  na prinudnom radu, na prvim borbenim linijama, prilikom kopanja rovova….umirali  u  mukama…

„ POŠTENI MUSLIMANI “

Zato nije čudno što druga strani hvali tu knjigu,  koju su  poslali  u Hag, koju su, kako su javno iznosili,  napisali „pošteni Muslimani“,da iza  pomenute knjige  stoje  nadležne institucije, boračke organizacije općine Hadžići…, da knjiga  kazuje „ istinu“, donosi „ pomirenje“….

Zar nije čudo da te kardinalne greške  ni do danas nisu  ispravljene,  iako to građani  traže  čak 11, godina, a u četiri navrata na tu temu  postavljana su vijećnička pitanja.

KAZNA ZA ISTINU

Općina Hadžići odbila je pomoći u izdavanju knjige Remzije Balića „Šest logora pakla“ koja na dokumentovan način kazuje o zločinama gdje su se i kada dogodili,kao  i sve druge pojedinosti.

Iste i naredne godine , odmah po izdavanju knjige,Balić  dobiva negativne ocjene, što je po zakonu o državnoj upravi otkaz s posla. Ostati će zapisano da je jedini u historiji općine Hadžići koji je dobio otkaz, iako za te dvije godine, kada dobiva negativnu ocjenu, ni minut nije zakasnio na posao, nije odbio uraditi bilo koji posao, nije imao odbijanje od plaća niti bilo koje druge sankcije…Ovakav otkaz, kako su pokazala istraživanja, još nije zabilježen u Regiji.Od svih prijetnji, kako piše u medijima, još samo dvije nisu ispunjene.

TORTURE NADLEŽNIH

Po izdavanju knjige Baliću  su  suspendovali pravilnik opisa poslova i radnih zadataka, jedinom u zgradi općine isključili internet, i pismeno  mu zabranili da radi poslove koje je do tada obavljao.Tako se realizuje prijetnje da će, ako izda knjigu imate posljedice koje će osjećati do kraja života.Jedna od prijetnji bila je da će, ako izda knjigu, biti prebačen  izvan zgrade općine.I ta prijetnja brzo je ispunjena.Prebacili  su  ga u Tarčin, na radno mjesto sekretara MZ, gdje je predhodno radio čovjek sa srednjom školskom spremom.

KOME U HADŽIĆIMA SMETA ISTINA?

Kome  to u općini Hadžići smetala istina o stradasnju građana ove općine, zašto tužbe nisu podnesene, zašto odbijaju da isprave kardinalne greške iz knjige „Svjedoci istine“, koja brani drugu stranu, pokazati će  historija.

UMJESTO POHVALA I NARADA-KAZNA

Zar nije čudno da je Remzija Balić dao svojih 30.000 KM, da bi izdao knjigu i dokumentarni film,djela  koja su, prema mišljenju Instituta za istraživanje zločina  međunarodnog prava Unvrziteta u Sarajevu optužnica za zločine na području općine Hadžići, i da  za to, od nadležnih općine Hadžići  bude  debelo kažnjen. Umjesto pohvale, nagrada, i umjesto da je općina Hadžići snosila troškove štampanja ovih djela od društvenog značaja, slijede neviđene kazne i otkaz, kakav nije zabilježen u zemljama Regije.

HEROJIMA SE SUDI,ZLOČINCI MIRNO ŠETAJU

Zato se danas ne treba čuditi što se sudi  ratnim komandantima, velikim herojima, koji su životima branili i odbranili BiH, dok zločinci mirno šetaju i smiju se žrtvama.

Nadležni i vijećnici općine Hadžići  dotle će ponovo  finansirati komisiju koja za toliko godina nije podnijela tužbe za zločine, gdje su paljeni živi ljudi, dok nevini Hadžićani odgovaraju.

Kao i ranije, naročito nakon presude nevinim Hadžićanima, koji su u prvostepenoj presudi osuđeni na 60 godina zatvora, i danas dobijamo pisma građana, koji nas pitaju zašto se za toliko godina tužbe nisu podnijeli, zašto se ne isprave greške iz knjige „Svijedoci istine“, koju je izdala i finansirala općina Hadžići, a koja, što pokazuje sudske presude, brani drugi stranu…..

PIŠITE NADLEŽNIM, UMJESTO ŠTO PIŠETE NAMA

Naš je odgovor: Umjesto što pišete  nama odgovor bi trebali potražiti od tih istih vijećnika kojima ste dali povjerenje, koje ste vi birali. Zatim,od vlasti, koju ste također  birali, a odgovor potražite i od boračkih organizacija.

Tražite od njih da vam pokažu gdje su i kome upućivali incijative da se tužbe pokrenu, i podnesu.Da se umjesto naših nevinih ljudi, sudi počiniocima zločina sa druge strane, koji i danas  mirno šetaju. Pitajte ih, čije to grijehove plaćaju nevini čelnici ratnog predsjedništva, čiji je jedini grijeh što su časno i pošteno stali u odbranu  svoje domovine .Pitajte ih, kako to da nadležni u općini Hadžići  tužbu  ne želi podnijeti  ni protiv komandanta kasarne u Lukvici, gdje je do smrti pretučeno 46 logoraša, samo zato što su druge nacionalnosti.Pitajte ih zašto tužbunisupodnijeli protiv druge strane, ako se  zna da su palili žive ljude, poput Suada Musića  u Musićima…  Toliko zločina, a tužbe nisu podnijeli.ZAŠTO, pitajte ih?

I VI SE ZAPITAJTE !

I vi se sami  zapitajte,  hoćete li  sutra za te iste , koji tužbu za toliko  godina  nisu podnijeli dati svoj  glas, koliko ste u svemu tome i vi, kao i svi mi  krivi.

Ono što pišete nama, nemate nekog velikog efekta.Mi to možemo objaviti i ništa više.Ovo nikako, nemojte svatiti,kao što smo do sada više puta  kazali, da ne pišete, ali dobro znate gdje se nalaze ključevi rješenja.

N.Smajlović

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *