Građani ogorčeni  zbog  odluke Općinskog vijeća :I  pored 87 administrativaca,što je najviše u historiji , Općina  Hadžići prima još 8 službenika

Published On 9. August 2019. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Faksimil:Paprić koji je kružio Hadžićima:  Prije rata sa Narodnom i Teritorijalnom odbranom, Sudom, Poreznom upravom, koji su tada  bili  u sastavu općine Hadžići,  broj uposlenih  stao na jedan papirić

 Prije rata radilo svega nešto više od 20 službenika. Sada bi sa novom sistematizacijom  bilo  čak 95  činovnika, što je skoro za pet puta više. Po popisu iz 1991. godine Hadžići imali 24.200 stanovnika, a  prema novom, iz 2013. godine, 24.979  štoje neznatan rast.

 

Mada je u  općini  općini Hadžići zaposleno čak  87  administrativaca, što je najviše u historiji ove općine, prema novoj sistematizaciji, koja je usvojena na posljednjoj sjednici  Općinskog vijeća , planiraju zaposliti   još  čak osam novih činovnika .

NEMOGUĆA CIFRA

-Rekao sam da se primaju   stranački podobno kadrovi,  bespotrebno gomila  administracije. Zna se da je i dosadašnji  broj uposlenih prevelik, i umjesto smanjivanja broj činovnika se  još više povećava.Pitam se čemo to vodi, kaže vijećnik   (PBS -Sefer Halilović ) Salko Gosto, jedan od šest vijećnika koji su bili protiv takve odluke.

Sa novim  uposlenicima ovdje  bi  slovom i brojem radilo    95 administrativaca. Približavaju  se cifri od 100 činovnika. I u odnosu na prije rata broj uposlenika u općini Hadžići bio bi veći skoro za pet puta.

-To je apsurd.Nemoguća cifra, ako se zna koliko je radilo prije rata, a koliko sada. Ne primaju  se stručni, sposobni već  podobni, stranački ljudi. Po popisu iz 1991. godine Hadžići su imali 24.200 stanovnika. Prije rata u Hadžićima je radilo nešto više od 20 službenika.Prema popisu iz 2013. godine, Hadžićima imaju 24.979 stanovnika.Neznatan broj rasta, nekih 500 građana.I za tih nekoliko stotina stanovnika  broj zaposlenih povećan je za više puta. Mada i sada u histoji ove općine nikada nije bio veći broj administrativaca, oni hoće da prime još osam novih.Umjesto smanjenja administracija se povećava. Zna se da su ovo obećana radna mjesta, a naredne godine su izbori. I ranije se znalo ko će biti primljen na raspisani konkurs, i da se umjesto sposobnih primaju stranački poslušnici, kaže nezavisni vijećnik Ramo Šehić.

DA LI JE BROJ   500 VEĆI  OD 24.200 

Građani su ogorčeni Po popisu razliku u broju  stanovnika iz  1991. i  2013. godine je  neko 500 građana. I za tih 500  stanovnika sada je administracija povećana za nekoliko puta. Pitaju gdje to ima?  Ispada da je brojka od 24.200, koliko je po popisu iz 1991. godine bilo stanovnika, manja od  broja  500.

Hadžićanin Ahmed Sadiković – Buba se pita na koji način  povećanje administracije mogu  realizovati ako sa viših organa vlasti, kako kaže,  stalno  „ trube „ da nema povećanja, i da  će se administracija smanjivati.

PROŠIRENA ZGRADA

-Ovo je za rubriku „Vjerovali ili  ne“, rasipništvo, neznam ni sam kako da to nazovem.Svu tu silnu administraciju plaćamo mi, građani , iz Budžeta.U svakoj kancelariji  sjedi  najmanje  po troje-četvero.Nemaju gdje stati.Nakon rata  zgrada općine podignuta je za sprat,a  sada je pretjesna za toliku administraciju. Ne mogu vjerovati da su vijećnici donijeli takvo odluku. Moram priznati  i meni je  teško povjerovati da nakon toliko uposlenika  administraciju hoće još povećati , ističe   građanin Ahmed Sadiković – Buba.

Prije rata u sastavu  općinskog organa uprave  bila je Narodna i Teritorijalna odbrana, Sud, Porezna uprava i druge službe. I sa  svim  tim službama ukupno je bilo zaposleno nešto više od 70 službenika. Samo uposlenici općinskog organa uprave  danas su premašili ovu brojku, i nesmijese ni pomisliti koliko bi ih  bilo da su u sastavu  općinskog organauprave   pomenute  službe.

Dok pojedini teško žive , jedva sastavljaju kraj skrajem ovdje je, kako kažu građani , rasipništvo administracije.

POTKOVI

U posljednje vrijeme   sve se više priča o „potkovima“, i ko je najviše u općini Hadžići „ težak“ po tom pitanju.Tome je svakako dorinijelo i vijest preko društvenih mreža da je jedan građanin nadležnim dokazao   da se prima novac.Kada ga je ovaj saslušao rekao mu je:šta si zapeo za 5.000-10.000 KM.Drugi primaju više, pa šta.Jednom  uposleniku u općini Hadžići  to bi se,  ipak, moglo odbiti o glavu.Šef kazao  on ili ja. Čaršia priča da  nije podijelio novac kako je trebao, pa šef ljut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *