Dr.Elvedin Tatarević, direktor DZ Hadžići: Problema ima dosta, možemo ih riješitiu sam zajedno, zbijenih redova…

Published On 26. March 2020. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Doktor Elvedin Tatarević, specijalista porodične medicine, direktor Doma zdravlja Hadžići , veliki je čovjek , humanista, ljekar kome je pacijent na prvom mjestu. Često ga možete vidjeti da  radi  preko radnog vremena,  privatno pacijentima   pomože  u prevazilaženju  problema,nerjetko zna  nazvati  kolege  u bolnici, da uradi  za vas kao  nekog  najrođenijeg.

Nije rijedak slučaj ni da otiđe u posetu   pacijentima bez obzira na kojem se području općine Hadžići nalaze, dali u Raštelici ,Binježevu…

BORBA ZA OBIČNOG ČOVJEKA

Zato je omiljen među Hadžićanima, zato je  dr. Tatarević prije svega  veliki čovjek, jer, priznaćete,  malo je danas da se neko na funkciji  zalaže za običnog čovjeka, da se toliko bori za njega kao direktor Doma zdravlja Hadžići.

Pored toga što je priznati stručnjak iz svoje oblasti, doktor Tatarević se pokazao kao odličan rukovodilac, na najbolji način mobiliza  uposlenike, bori se za što bolje uslove  rada, dolazak  kadrova,specijalističkih službi, kojih  u Hadžićima nema dovoljno…

Saznajemo da je rođen 1978. godine, a Medicinski faluktet završio 2007.  Godinu dana kasnije položio  stručni ispit, a 2013. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Od 2009. do 2011.godine radio kao doktor porodične medicine u Hadžićima. Od 2011. do 2013. godine kao direktor  OJ Trnovo

Nakon završene spcijalizacije imao je mogućnost raditi u većim ustanovama, ali ipak ponovo se vratio u svoje Hadžiće. Trenutno je na čelu DZ Hadžići, i vratio  je snagu i samopuzdanje građanma ove općine za boljom zdravstvenom uslugom.

Da bi se vidjela složenost situacije,  doktor Tatarević često zna i javno govoriti o problemima, poteškoćima,  kako i na koji način se može prevazići.

Ovog puta u cjelosti prenosimo jedno od obraćenje  direktora Doma zdravlja  Hadžići preko društvenih mreža.

Poštovane sugrađanke i sugrađani Hadžića,

Obzirom da je DZ Hadžići česta tema na društvenim mrežama, imam potrebu dati pojašnjenje.

POBOLJŠATI USLOVE RADA

Kao što i sami znate stanje u DZ Hadžići, kao i drugim organizacionim jedinicima u KS, je prilično teško kada su u pitanju kadrovski resursi i materijalno tehnička sredstva.

Stanje kadra nije na zadovjavajućem nivou, iako smo priteklih mjeseci značajno angažirani na poboljšanju kadrovskih kapaciteta, u čemu smo u značajnoj mjeri umanjili kadrovski deficit.

DEFICITARNI ZAŠTITNOM OPREMOM…

Obzirom na činjenicu da se nalazimo u epidemijskoj eskalaciji, deficitarni smo za zaštitnim medicinskim opremom, kao i drugom vrstom opreme potrebne za optimalan rad zdravstvenih radnika.

 Isto tako, moram vas obavijestiti da smo određeni dio opreme obezbjedili na različite načine – djelom sredstvima Općine Hadzici, djelom donacijama pojedinaca i organizacija, kao i vlastitim angažmanom.

Donacija je lični čin svakog od nas, i ja na to ne mogu uticati. Također, koristim priliku da se javno zahvalim svima koji daju svoj doprinos.

STANJE OZBILJNO-NEMA MJESTA POLITICI

Trenutno stanje je jako ozbiljno. Nažalost, možda pojedinci još nisu svjesni ozbiljnosti epidemije koja se širi i u našem neposrednom okruženju. Zato nema mjesta političkoj netrpeljivosti i razmiricama te vrste. Važno je da svi budemo na visini zadatka i odgovorimo na adekvatan način onome što nas očekuje.

Molim sve pojedince i organizacije kao i institucije sistema da se uključe, i proaktivno daju svoj doprinos u suzbijanju epidemije. Biće prilike za pohvale, a isto tako i za kritiku, kao i slikanje.

NA ODREĐENI NAČIN PREPUŠTENI SAMI SEBI

DZ Hadžići trenutno je preokupiran organizacijom i mobilizacijom svih raspoloživih materijalnih i ljudskih resursa kako bi spremno odgovorili izazovima epidemije. Za sada nam ide dobro (koliko je moguće u složenim društvenim okolnostima ), i nadam se da će sve instance vlasti vrlo brzo shvatiti da stanje u DZ Hadžići nije na zadovoljavajućem nivou, i da je neprihvatljivo da smo na određen način prepušteni sami sebi.

Molim sugrađanke i sugrađane da poštuju mjere koje su na snazi, kako bi i nama i Vama bilo lakše.
Hvala Vam na razumijevanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *