HOĆE LI REAGOVATI TUŽILAŠTVO KS-a :  Zbog čega suprotno zakonu  nadležni nagrađuju  izvođača radova za loše urađni posao,  kako je moguće da OV-e  donesen Odluku o izgradnju privrednog objekta  da bi se tu  izgradila  privatna vila,  je  li moguće da se na OV-u  donesene odluka od kreditnom zaduženje  Općine Hadžići od 3,5 miliona, a  potpiše kredit od 5,3 milona….

Published On 29. June 2020. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

 Foto:Dokumenti sve govore

 -Mada su  na vijećničko pitanje,  prije više od tri godine, od  23.02.2017. godine, nadležni u općini Hadžići u odgovoru kazali da su  16.3.2017. godine   održali sastanak predstavnika Direkacije za ceste KS,  i Bucomerca  i da  će  u garantnom roku „Bucomerc“ svojim sredstvima izvršiti rekonstrukciju puta od OŠ „ 6.mart“  do TR-a to se, ipak, nije desilo.

-Na drugo vijećničko pitanje SDP-a, od 26.12.2019. godine, sada u odgovoru načelnik općine Hamdo Ejubović  kaže  da je  istekao  garantni zakonski rok…..

Kao što se vidi iz odgovora  istog  organa Općine Hadžići, koje potpisuje isti načelnik Hamdo Ejubović,   dva  su potpuno različita odgovora.

-Kako je moguće da na sjednici Općinskog vijećo Hadžići, održanoj  27.8.2015. godine  vijećnici usvoje Odkluku o kreditnom zaduženju  građana Hadžića  u iznosu od 3,5 miliona zbog riješavanja imovinsko- pravnih odnosa na lokaciji PDI „Bjelašnica“…  da se zatim   potpisao  ugovor o kreditnom zaduženju od 5,3 miliona….

 ZAŠTO SE PODRŽAVA NEZAKONIT RAD ?

Kako je moguće da nadležna služba općine Hadžići ne podnese zahtjev da u zakonskom roku izvođač radova „Bucomerc“, zbog  lošeg urađenog posla  na izgradnji  puta   od OŠ „ 6. mart“  Hadžići do TRZ-a , ne izvrši vlastitim sredstvima kako je to rečeno prije tri godine u odgovoru na vijećničko pitanje, već je to urađeno, kao što se u odgovoru  kaže  načelnika općine Hadžići  Hamde Ejubovića, od  5.2.2020. godine, sredstvima iz Budžeta Direkcije za puteve KS, odnosno sredstvima građana.

U pomenutom dopisu načelnika općine piše, citiram: „ Na sastanku predstavnika općine Hadžići  i Direkcije za puteve KS, održanom 4.2.2020. godine, u prostorijama Direkcije, konstatovano je da je garantni rok predmetnih radova istekao, te da će se potpuna rekonstrukcija svih oštećenja izvršiti sredstvima Budžeta KS. Također, obavještavamo vas da je prijevremena sanacija oštećenja, koja je vršena u toku 2019. godine, finansirala Direkcija sredstvima Budžeta KS.Završen citat. Na prvo vijećničko pitanje isti načelnik drukčije je govorio.

KO NE GOVORI ISTINU,I KOLIKO JE BILO OVAKVIH TALOVA…?

Je li ovo jedan  od talova nadležnih u općini Hadžići, izvođača radova „Bucomerca“, u kojem  učestvuje i Direkcija za puteva KS, pitanje je na koji se traži odgovor.

U   vijećničkom  pitanju  kluba vijećanika SDP-a, kojeg poptisuje Mirsad Dupovac, predsjednik kluba vijećnika, od 23.2. 2017. godine, nakon velikog negodovanja građana zbog loše urađenih radova na pomenutom putu, koji je rađen  u drugoj polovini  2015.godine piše,  citiram :

JE LI I OVDJE BILO „POTKOVA“ ?

-„Dobio sam odgovor da je održan sastanak  sa izvođačem  radova Bucomerc d.o.o. s predstavnicima Direkcije za puteve KS 13.3.2017. godine.Rezultat tog sastanka bio je zahtjev Direkcije za ceste KS ( od 16.03.2017. godine) prema izvođaču radova „Bucomerc „do.o. za sanaciju saobraćajnice.“ Završen citat.

JEDNO SE GOVORI,DRUGO RADI,TREĆE SPROVODI U DJELO…

Ako je Direkcija za puteve KS  prije tri godine, kako se kaže u vijećničkom pitanju, održala sastanak sa predstavnicima izvođača radova „Bucomerca“, i ako je rečeno  da će izvođač radova vlastitim sredstvioma raditi sanaciju popravke puta,  ona se postavlja otvoreno pitanje: Kako je   sada prošao zakonski rok, kako se kaže u odgovor drugog vijećničkog pitanja kojeg potpisuje isti načelnik općine Hadžići Hamdo Ejubović od 5.2.2020. godine?

KRAĐA PARA GRAĐANA

Je li ovo još jedna  obmana nadležnih u općini Hadžići, krađa para građana… I malom djetetu je nelogično da u prvom vijećničkom pitanju, prije tri godine, se kaže da je održan sastanak Direkcije za puteve KS i izvođača radova, i da će zbog lošeg urađenog posla sanaciju puta i oštećenja uraditi  izvođač radova  „Bucomerc“ vlastitim sredstvima, a sada, u drugom vijećničkom pitanju isti načelnik govori da je prošao zakonski rok. Kako?

TUŽILAŠTVO KS

Na ovo pitanje odgovor bi trebali dati u Tužilaštvu KS.Ili se to  samo radi na sitnim ribama, drvosjećama, krađi para od nekoliko hiljada maraka..

Da li su možda nadležni u općini Hadžići mislili da neće biti drugog vijećničkog pitanja pa su tako, prije tri godine,  odgovorili na prvo vijećničko pitanje.

Neko ovdje debelo laže i vara građane Hadžića, nezakonito obrće njihov novac Umjesto kazne za loše urađeni posao   nagrađuje se  izvođač radova i dvaput  mu plaćaju posao za nešto što bi trebao biti kažnjen i to uraditi svojim sredstvima.Umjesto da se  ta sredstva iz Budžeta, samih građana , koji  se po drugi put kao nagradu za loše urađeni posao daju izvođaču radova utroše za izgradnju puta u nekoj  od mjesnih zajednica gdje  je to neophodno, kaže se između ostalog u jednom od pisama građana Hadžića..

 KAKO JE UMJESTO TVORNICE “NIKLA“ VILA TAJKUNA

Ujedno  tražimo odgovor kako su nadležni u općini Hadžići umjesto izgradnje tvornice drvne industrije u Ljubovčima, izdali dozvolu za gradnju privatne vile. Tim prije ako se zna da je Općinsko vijeća donijelo odluku da se na tom mjesto izgradi privredni objekt  drvne industrije, i da je lokacija data za tu namjenu.  Zašto nadležni u Općini Hadžići nisu ispoštovali odluku  Općinskog vijeća, i kako su bez odluke Općinskog vijeć  nezakonito dali tajkunu da se na tom mjesto umjesto fabrike izgradi  vila.

 Hoće li i po tome šutjeti u Tužilaštu KS…?

NA KAFU DAR OD 200.000 EURA,TUŽILAŠTVO  ŠUTI..

Zašto u Tužilaštvo KS  šute na javnu tvrdnju Admira Mujanovića, koje smo u više  navrata pročitali preko društvenih mreža,  da je vlasnik Vilovca na kafu dao  čak 200.000 eura….., da je  to prijavio  Tužilaštvu  KS … Zar nije i tužno i žalosno. Hoće li se i dalje nastaviti sa nezakonitim radom…, kaže se u pismu

Odogovri na dva vijećnička pitanja sve govori, kao i usvojene Odluke….

Za sve ovo trebali bi odgovarati i odgovorni službenici u Općini Hadžići, kao i vijećnici  Općinskog vijeća, koji donose odluke  a koje ne sprovode.

 

.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *