ODAKLE JE VLADA KS UZELA NOVAC ZA GRAS: Četiri i po miliona od boraca, raseljenih, porodica sa djecom…

Published On 2. November 2020. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Branka Mrkić-Radević

Kako bi barem privremeno zaustavila nezadovoljstvo radnika GRAS-a, Vlada KS izdvojila je oko 4,6 miliona KM

Petog oktobra ove godine premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić potpisao je sporazum sa direktorom KJKP Gras Almirom Ahmetspahićem o rješavanju problema u poslovanju ovog preduzeća:
– Ovo je historijski sporazum – poručio je premijer Nenadić.
– Ovakav sporazum nijedna vlada do sada nije ponudila – rekao je ministar saobraćaja KS Adi Kalem.

Problemi u GRAS-u gomilaju se više od dvije decenije. Dug prema UIO iznosi 33 miliona KM, Poreznoj upravi 92 miliona. Dugovanja prema radnicima zbog radnih sporova su viša od 15 miliona KM, a kompanija je tužila Kanton za iznos veći od 300 miliona KM.

Osim radnika preduzeća, posljedice lošeg stanja osjete i Sarajlije, pa tako već sedmicama nema nekih frekventnih gradskih linija.
Prema potpisanom sporazumu, GRAS se obavezao pokušati dogovoriti isplatu glavnica duga u periodu od pet godina od dana postizanja sporazuma, uz uslov da radnici odustanu od svojih potraživanja za kamate i odreći se svih tužbenih zahtjeva protiv Kantona Sarajevo.
Smanjit će se broj zaposlenih i kroz restrukturiranje preduzeća osigurati i novac za otplatu poreskog duga. Sa svoje strane, Kanton Sarajevo obavezao se osigurati dodatna sredstva za perod od 2021. do 2023. za kapitalne projekte i subvencioniranje javnog prevoza, dodatna sredstva za izmirenje duga Poreskoj upravi.

ODAKLE NOVAC ZA GRAS?

Samo tri dana nakon potpisivanja sporazuma, 8. oktobra, Vlada Kantona Sarajevo izdvojila je milione KM za pokriće akumuliranog gubitka GRAS-a. Ekspeditivna reakcija. Ali odakle je stigao novac za GRAS?

Vlada KS novac za GRAS uzela je od: boraca, osoba u stanju socijalne potrebe, iz fonda za zaštitu porodica sa djecom, izgradnje rasvjete i infrastrukture, azila za pse u Prači… Iznos: četiri i po miliona KM! Historijski, nema sumnje.

Odlukama Vlade od Ministarstva za boračka pitanja za GRAS je prebačeno 450 hiljada. Po 150 hiljada sa pozicija novčana egzistencijalna naknada, zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, pomoć za rješavanje stambenog pitanja.
Od Ministarstva finansija, sa pozicije sufinansiranje kreditnog garantnog fonda GRAS-u je prebačen milion KM. Stotinu i pedeset hiljada uzeto je iz projekata rekonstrukcije i javne rasvjete od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. Čak milion od Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice. Pola miliona sa programa socijalne zaštite, pola iz sredstava za zaštitu porodica sa djecom.
Od Ministarstva saobraćaja KS – subvencija za javni prevoz – 700 hiljada KM. Ukupno – 3 miliona KM na poziciju pokriće akumuliranog gubitka GRAS-a i 250.000 na izgradnju i revitalizaciju horizontalne i vertikalne signalizacije.

Drugim zaključkom prebačeno je blizu milion i po KM. Ovim zaključak zagrabilo se iz kase Ministarstva privrede KS-a.

Od zaštite vodotoka, projekata javnih preduzeća, tretmana animalnog otpada – 150.000. Skoro 900 hiljada KM povučeno je od KJKP Veterinarska stanica za podsticaj poljoprivredi, zdravstveno stanje životinja, prihvatilište pasa lutalica Prača, pretvaranje nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno.
Sa pozicije prevencije, očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva KS-a, u vrijeme pandemije koronavirusa – za GRAS je uzeto 386 hiljada KM.

Ovo nije prvi put da Vlada KS novac za GRAS osigurava uzimanjem sa drugih pozicija važnih za građane Kantona. U maju ove godine 1,8 miliona KM, prvobitno namijenjenih za šume, preraspodijeljeno je za GRAS.   

Sasvim je jasno da je pred same izbore vrlo nezgodno imati gradski prevoz koji ne funkcioniše kako treba i gradsko saobraćajno preduzeće u haosu. Uzimanje od ugroženih kategorija kako bi se barem privremeno prikrilo nezadovoljstvo radnika,  ne može sakriti tu činjenicu.

(zurnal.info)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *