HADŽIĆANI PITAJU:  GDJE ODLEPRŠAŠE MILIONI !?

Published On 12. January 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Vijesti

„Mora se znati da je u protekla četiri mandata Ejubović potrošio 300 miliona maraka, to je puno i to mu osigurava načelničko mjesta. Od tih 300 miliona građani su imali najmanje koristi, a obogatila su se privatna građevinska preduzeća koja angažuje načelnik Ejubović. Samo u kampanji prije posljednjih izbora Ejubović je potrošio stotine hiljada maraka, a taj novac korišten je za kupovinu i dijeljenje različitih poljoprivrednih mašina i opreme, stočnog fonda, junica i slično”, kaže Kazić. 


…. „Smeta im sve što sam rekao u kampanji. A rekao sam istinu koju sam spoznao. Rekao sam da su dovodili Arape, pravili hotele i naselja, a kanalizaciju svodili u rijeke i potoke bez kolektora. Rekao sam da je Ejubović potrošio 300 miliona KM u svojim mandatima. Rekao sam i da je od općine Hadžići i njenih firmi napravio familijarne institucije. Na ključna mjesta je postavio svoju rodbinu, užu i širu. U Komunalcu je šef nabavki sin pomoćnika načelnika za investicije, koji je i u Nadzornom odboru Komunalca. Prvi čovjek za finansije u Komunalcu je Ejubovićev sestrić, a načelnikov zet sekretar firme. Govorio sam narodu šta se dešava, sada mi se svete”, priča za Patriju Kazić i najavljuje pravnu borbu….

ZAŠTO GODINAMA CVIJETA KRIMINAL

Ovo je samo jedan manji dio  ispovjesti Enesa Kazića, nekada  prvog čovjeka do načelnika općine, koji, sigurno je, mnogo zna o mahinacijama, nezakonitim radnjama  i kriminalu u općini Hadžići ,o čemu se  godinama priča u čaršiji, kaže se u pismu građana Hadžića. Pitaju dokle će se tako  u Hadžićima raditi bez bilo kakvih posljedica .U tome  kažu, velika krivica je i samih vijećnika, koji se poput afera u  RS prodaju vlastima, kao i ova naša „ dva papka“.

PLANSKI UNIŠTILI  GIGANATE HADŽIĆA

Spominju uništenje DI „Bjelašnica“ GP Ingrap“ ZZ Tarčin, koji su bili okosnica razvoja Hadžića, zatim velikoj prevari  i  kriminalu na Općinskom vijeću rekavši da će se u Lubovčičima graditi fabrika drvne industrije, kako ono bi privatna vila.

Pitaju gdje to odlepršaše milioni maraka i hoće li konačno i u općini Hadžići za mnoge kriminalne radnje neko početi odgovarati, a sa njima i vijećnici koji usvajaju takve odluke, gdje se umjesto tvornice izgradi privatna vila.

UNIŠTILI OPOZICIJU

U pismu iz MZ Hadžići građani pišu da su Mujo Ibrica i Rusmir Sušić  na ovaj način  otvoreno kazali da su uz vlast, da nisu za to  da se  bilo šta mjenja, da su i ranije bili uz njih.

Sada, kada  vlast u Općinskom vijeću ima manje vijećnika u odnosu na prošli put, otvoreno su prešli vladajućoj stranci  prije konstituirajuće sjednice. Tako su kazali da opozicija neće imati većinu u vijeću, da nisu da se bila šta mijenja, tako će se i dalje pumpati administracija u zgradi općine, zapošljavati prijatelje, stranačke poslušnike, ….

PONOVO BEZ PROMJENA

Jedan od bivših vijećnika općinskog vijeća piše da nema šanse da se bilo šta  promjeni u radu Općinskog vijeća. Govori  o negativnim pojavama , da oni koji zatraže istinitu informaciju bude  napadnut od vlasti i ulizica u Općinskom vijeću… Spominje i saopćenje vijećnika iz SDP-a, kada je tražio odgovor po vijećničkom pitanju da li je izvođač  „Bucomerc“, svojim sredstvima platio ponovljene  radove u ulici od osnovne škole  u Hažićima do Tehničkog remotnog zavoda , kako je bilo rečeno u prvom vijećničkom pitanju.Mada je tada  pisalo da će izvođač radova sve nedostatke otkloniti vlastitim sredstvima u garantnom roku, sada  iz nadležne službe kazali da za to nisu podnijeli zahtjev…

ZA MILIONE NIKO NE ODGOVARA

 I niko ne odgovara. U izjavi Kazaća se kaže da je“ Ejubović potrošio 300 miliona KM u svojim mandatima, da je od općine Hadžići i njenih firmi napravio familijarne institucije. Na ključna mjesta je postavio svoju rodbinu, užu i širu“….

Građani pišu da bi umjesto naziva KRO „Komunalac“, ako je sve tačno kako Kazić kaže,  moglo slobodno da stoji tabla   KRO „Pašaluk familije Ejubović“, a tako bi moglo biti i kada je zgrada općine u pitanju…..(izbacili smo dalji dio teksta).

-Ulizice su im se uvukli u  dupe, a  sve zbog vlastitog interesa. Tako i sadašnja većina , malo im, pusto im bilo, piše grupa građana iz Tarčina.

-Eto, neku uzmu i moju invalidnini, pusto im bilo,sve su dobili i malo im.Ponovo su nas prevarili. Da su oni prije izbora bili na listi vladajuće stranke, kao što su uradili neki drugi, čovjek nebi progovorio riječ.Ovamo slagali ljude da su opozicija, a čim su izbori završeni potrčali u vlast, i zbog njih opozicija nema većinu u Općinskom vijeću. Tamo su bili i ranije,uvukli se u guzicu, samo tada  to nisu  javno kazali.

Kako  se  vlast udvara vijećnicima govori  i izjava Mujanovića, u kojoj piše:

„Prvi  je uzeo riječ predsjednik općinske izborne komisije Eldar Proha te pojasnio  ako sjednicu održimo 31. decembra da vijećnici imaju pravo na paušal i dnevnice, a političke stranke na donacije za mjesec decembar. Ako sjednicu održimo u januaru da  niko  nema pravo na bilo kakvu naknadu.Obavijestio nas je da SDA ima većinu sa Mujom Ibricom i Rusmirom Sušićem,da je to završeno i koalicija potpisana!….

Ta kaolicija Ibrice i Sušića znala se i prije zbora. Oni su  sa vlastima cijeli period, ali sada su se javno pokazali, kaže se u pismu građana iz Hadželi ulice, MZ Hadžići.

– Bivši sekretar mjesne zajednice Hadžići , prije četiri godine pokazao nam je zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća, jer mu mi nismo vjerovali da je moguće da su Hadžići jedina općina u državu gdje vijećnici ne dozvoljavaju da mi predlažemo, biramo i budemo birani u savjete mjesne zajednice, što to zakon i ustav nalaže.Već su kandidate predlagali vijećnici  i njihove stranke što je suprotno zakonu. Dao nam zapisnik da je to usvojeno na sjednici Općinskog vijeća, i da on samo sprovodi odluku vijeća, i da nije mogao postupiti drukčije.

PISMA GRAĐANA

Moramo priznati da   smo  malo kada  dobili toliko pisamo građana kao sada, prilikom javnog pisma Enesa Kazića u medijima nakon otkaza, i ulaska u vlast Muje Ibrice i Sušića.

(Uzeli smo samo  pojedine rečenice iz njihovih pisama.Izbacili mnoge neprimjerene, ružne  riječi…,zatim navode ko je šta dobio, te mnogo toga drugo, što ovog puta nebi iznosili ni komentarisali.)

POTVRDA KAZIĆEVIH RIJEČI

Kolika je sprega vlasti i izvođača radova prilikom izgradnje i asfaltiranje puteve  na području općine Hadžići govore mnogi primjeri. Nije tajna da se unaprijed zna ko će i gdje izvoditi radove,da se značajan iznos daje  na kafu, da  nadzorni odbori ne rade svoj posao, da su to stranački ljudi koji su i te kako dobro plaćeni…Ponovo citiramo izjavu Kazića gdje kaže:

 -„Mora se znati da je u protekla četiri mandata Ejubović potrošio 300 miliona maraka, to je puno i to mu osigurava načelničko mjesta. Od tih 300 miliona građani su imali najmanje koristi, a obogatila su se privatna građevinska preduzeća koja angažuje načelnik Ejubović. Samo u kampanji prije posljednjih izbora Ejubović je potrošio stotine hiljada maraka, a taj novac korišten je za kupovinu i dijeljenje različitih poljoprivrednih mašina i opreme, stočnog fonda, junica i slično”, kaže Kazić.
TAJNI NADZORNI ODBOR

Mada se kroz vijećničko pitanje u više navrata tražilo da nadležni u općini Hadžići kažu imena lica nadzornog odbora, na izgradnji puta od  OŠ „ 6. mart“ prema Drozgometvi,  to ni do danas nije rečeno, ostaje tajna.

Nije dat ni odgovor zašto nadležni u općini Hadžići u garantom roku, kako u odgovoru kaže načelnik Hamdo Ejubović, nisu podnijeli zahtjev da zbog loših urađenih radova, u skladu sa zakonom,o svom trošku urade  sanicaiju puta .

UMJESTO IZVOĐAČA RADOVI PONOVO PLAĆENI IZ BUDŽETA !

  Šta mislite zašto je izvođač radova, koji je loše uradio put, gdje su se odmah uočile brojne nepravilnosti ,  ponovo nagrađen, i umjesto da on , kao što zakon nalaže,   u garantnom roku uradi vlastitim sredstvima, vlast ga nagrađuje. te radove  plaćaju iz Budžeta, sredstvima građana.

Kao razlog tome, načelnik Ejubović ističe da u garantnom roku nisu podnijeli zahtjev, te da je garantni rok  istakao .

Hoće li i sada neko kazati da tu nije bilo dogovora,“ potkova“, da se ne razbacuju društvenim, našim parama, i umjesto izgradnje nekog novog puta u drugom mjestu, ponovo se nagrađuje izvođač radova koji je trebao biti kažnjen.

Koji ima prioritet pri svakom tenderu…

ZAŠTO ZA NEZAKONITI RAD  NIKO NE ODGOVARA

I ponovo pitanje:-  Zašto u općini Hadžići niko nije odgovarao za nerad, zašto nije kažnjen, zašto se ne kažu imena  ljudi koji  su bili  u nadzornom odboru…?Zašto se kriju, ne odgovara na vijećnička pitanja?

Zašto se čekalo da prođe zakonski rok, koliki je bio tal ..?Da li se samo iz ovog može reći  o sprezi vlasti i izvođača radova, o čemu Kazić govori.

Da mi nebi komentarisali prenijećemo  vijećničko pitanja Kluba  SDP-a od 26.12. 2019. godine, i odgovr načelnika općine Hamde Ejubovića.

PITANJE VIJEĆNIKA SDP-a

Obzirom da sam 23.02.2017. godine postavio vijećničko pitanje koje se odnosilo na tada već loše stanje saobraćajnice koja je rekonstruisana u drugoj polovini 2015. godine od OŠ „6. MART“ Hadžići prema Drozgometvi, dobio sam odgovor da je održan sastanak sa izvođačem radova BUCOMERC d.o.o, predstavnicima Direkcije za ceste KS, 13.03.2017. godine.

Rezultat tog sastanka je bio zahtjev Direkcije za ceste KS (od 16.03.2017) prema izvođaču radova BUCOMERC d.o.o. za sanaciju saobraćajnice.

Obzirom da nikada nije došlo do pomenute sanacije, pitam predstavnike općine Hadžići – nadležnu službu, da li se trenutna sanacija saobraćajnice finansira dodatnim sredstvima općine Hadžići, ili je saobraćajnica u garantnom roku,  te se sanacija izvodi na teret izvođača?

ODGOVOR NAČELNIKA OPĆINE HAMDE EJUBOVIĆA                                                     

Poštovani,

U vezi vijećničkog pitanja postavljenog na Trinestoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići  od 26.12.2019. godine, od  strane Kluba vijećnika SDP-a, obavještavamo Vas da je put  Hadžići-Drozgometva- Mokrine   u nadležnosti Kantona Sarajevo – Direkcije za puteve KS, koja istim upravlja  i zadužena je za rekonstrukiju i održavanje istog.

Na sastanku predstavnika općine Hadžići i Direkcije za puteve KS  održanom 4.2.2020. godine  u prostorijama Direkcije konstatovano je da je garantni rok predmetnih radova istekao , te da će se potpuna rekonstrukcija svih oštećenih  izvršiti sredstvima Budžeta KS.

Također, obavještavamo Vas da je privremena sanacija oštećenja koja je vršena tokom 2019. godine  finansirala Direkcija sredstvima Budžeta KS, kaže se u odgovoru na vijećničko pitanje kojeg potpisuje načelnik općine Hadžići Hamdo  Ejubović.

Ovo govori  da je Kazić u pravu kada kaže.. „Od  tih 300 miliona građani su imali najmanje koristi, a obogatila su se privatna građevinska preduzeća koja angažuje načelnik Ejubović“….

ZAŠTO „BUCOMERC“ NIJE URADIO O SVOM TROŠKU…!?

Komentar  Mirsada Dupovca u vezi odgovora načelnika općine na postavljeno pitanje  bio je:

-Nakon velikih  žalbi  građana kao što se vidi,  još ranije postavio  sam vijećničko pitanje u vezi loše urađenih radova na putu,   i tražio odgovor ko je bio u nadzornom odboru  za praćenje kvaliteta radova,  jer je put zbog nekavlitetnih radova odmah, neposredno nakon predaje na upotrebu ,  pokazao  nedostatke.Nisam dobio odgovor imena nadzornog  organa, ali mi je tada  odgovoreno,  da je po zakonu  izvođač dužan otkloniti sve nedostatke o svome trošku, pošto još uvijek traje  garantni rok , i da će isti  izvođar radova, „BUCOMERC“,   to  morati uraditi.

 Zašto to nije urađeno u tom periodu, zašto se i zbog čega čekalo  da istekne  garantni zakonski rok,  i  da se rekostrukcija puta izvrši sredstvima građana, odnosno iz Budžeta   nije mi jesno, kazao nam je Dupovac.

SPREGA VLASTI I IZVOĐAČA?

 I na ovaj način, nažalost, pokazuje se sprega vlasti i prilegovanih izvođača radova.Zbog čega vlast nije insistirala da izvođač radova nedostatke otkloni u zakonskom roku, zar to nije bilo u njenom interesu..?

Kako je uopće nadzorni odbor mogao prihvatiti nekvalitetno urađene radova, a nedostaci su se  pokazali  odmah nakon puštanja puta u upotrebu. Poput ispucalog  asfalta , mnoga uleganuća na putu i  drugi nedostaci, gdje se vidi tanak sloj asfalta preko pijeska, pa se na putu stvarale rupe…

ZAŠTO SE ČEKALO, DA ISTEKNE GARANTNI ROK ?

I pored toga vlast nagrađuje  izvođača radova, i nije željela  da on o svom trošku, u garantnom roku, izvrši rekonstrukciju puta.Zbog čega, kakva je to sprega i tolika ljubav vlasti i izvođača radova, pa je  ponovo sve palo da se naknadni radovi izvrše na teret  građana, iz Budžeta. Da li se na ovaj način pere novac , ko sve u tome ima hajra ?

 ZAMALO HAVARIJA U BINJEŽEVU

Mnogo je primjera sprege vlasti, izvođača radova, nadzornog odbora…. Kao u Binježevu. U dva navarata kamen probio plinsku cijev.Prije dvije godine, u novembru, samo zahvaljujući sreći nije došlo do havarije.Sada, nedavno isti slučaj.

Stručla lica iz „Sarajevogasa“  su kazali da izvođač radova preko instalacija nije položio sitni pijesak  , kako to pravila nalažu, te je kamen probio plinske cijevi.

Plin ušao u kanalizacione cijevi,njegov miris osjetili građani i hitno reagovali.

Nadležni im kazali da su dobro prošli, da su svi mogli letjeti u vazduh.

Nedavno isti slučaj,   morali mjenjati plinske cijevi u dužini od 130 metara.

 I ponovo konstatacija stručni lica naknadni građevinski radovi nisu kvalitetno urađeni.I ponovo problem…

I ponovo pitanje, šta je tu radio nadzorni odbor?

Kakva je njegova uloga. Da li samo trebaju doći  na kraju, potpišu zapisnik o primopredaji, digne pare i kaparu.

DIO NASELJA MOGLO LETJETI U VAZDUH

 Da li mislite da je neko i ovdje  odgovarao. Nije i nikada neće!  Jer sve se radi po uputama vlasti.A jedan dio naselja mogao  letjeti u vazduh.Samo  je sreća spasila,i što su na vrijeme reagovali.Tako su kazala stručna lica  “Sarajevogasa”  na licu mjesta.

Sprega vlasti, izvođača radova i nadzornog odbora je takva da svi imaju koristi, a para je velika.Sve se radi prema dogovoru, na štetu građana, Budžeta…

Ako se neko pobuni, oni  i tu imaju svoje ljude koji  će djelovati na terenu, preko društvenih mreža, i fizički zaprijetiti ako bude potrebno.

Takve napasti , nazvati ih pogrdnim imenima…Umjesto nadležnih, nadzornog odbora, izvođača i drugi odgovornih , njihovoj dugogodišnjoj sprezi, gdje se radi na štetu građana, općine, oni napadaju one koji kritikuje takav način rada,  koji se  godinama ponavlja, iz jedne investicije u drugu…

Za pare se sve radi, a i takvi imaju dobar profit.

STRANAČKI LJUDI

I niko  nije, niti će  odgovarati. Jer, to su stranački ljudi, i njima je neko rekao da tako rade, isto kao i na asvaltiranju puta od Hadžića prema Tehničko remtonom zavodu. Neko im u općini kazao da ne podnose prijavu protiv izvođača radova zbog loše urađenog posla, da se čeka da prođe zakonski rok, pa opet asfaltirati sredstvima građana,  iz Budžeta.

Šutjela i nadležna služba općine Hadžići, koja je trebala na zahtjv građana reagovati…A nije!

TI ISTI PONOVO DOBIJAJU

I ti isti, podobni stranački  izvođači, ponovo će od te iste vlasti dobiti posao.I taj isi nadzorni odbor, ponovo će imati tu funkciju na nekon drugom mjestu prilikom izvođenja radova.Zato u općini Hadžići i pored više  insistiranje nedaju njihova imena.Kao da je to neka povjerljiva vojna tajna.

Zašto? Da li na takav način peru pare.

BILI NAJPOVOLJNIJE, DOBILI POSAO,NE MOGU RADITI…

Zamislite,onaj koji  na tenderu dobije posao, koji je bio najpovoljniji za izvođenje radova  Binježevo-Miševići- Gladno polje,ne može raditi. Građani  protestovali , i sada je slučaj na sudu.

I ponovo pročitajte izjavu Kazića  gdje kaže :“Od tih 300 miliona građani su imali najmanje koristi, a obogatila su se privatna građevinska preduzeća koja angažuje načelnik Ejubović

SKUPLJE OD GRADNJE AUTO PUTA :ČETIRI KILOMETRA PET MILONA

Četiri kilometra puta, prema riječima načelnika Hamde Ejubovića košta pet miliona. Neznamo samo, kako kažu građani,  dali preko Miševića planiraju  gradnja auto puta.

A dok sud ne riješi građani će ponovo ići preko  blatnjavog puta,  vode…

O LOPOVLUKU SE NESMIJE GOVORITI

Svi  koji progovore o lopovluku,koji drukčije misle, ukažu na negativnosti  budu napadanuti, šikanirani,  izmišljaju im se sve i svašta.

Ne smije se promišljati drukčije, već kako  gazda kaže. A gazda ih dobro plaća. Našim parama.

200.000 EURA NA KAFU…

Vlasnik Vilovca na kafu dao 200.000 eura. Na poklon! Godinama se preko društvenih mreža priča o tome. Šta mislite  koliko ima takvih poklona od izvođača radova.

Koliko se dobiva na kafu kad vlast namjerno neće da podnese zahtjev da izvođač u garantnom roku o svome trošku plati rekonstrukciju zbog lošeg urađenog posla, već se ponovo nagradi novim poslom, našim parama, iz Budžeta. Kao u slučaju Bucomerc, na izgradnju puta od OŠ „6 mart“ prema Tehničko remotnom zavodu.

ZAŠTO SE ČEKALO DA PROĐE GARANTNI ROK

Vlast mirno kaže nije podnešen zahtjev  u grantnom roku. Načelniče, šta je radila tolika administracije, jeli im neko naredio da  to slučajno nesmiju učiniti,da će ponovo narod platiti, da će  štiti imena nadzornog odbora….

Da  li se time šalje poruka da svi ti ,koji bi  pokušali  nešto  učiniti, slijedi kazna…Da li možda otkaz, jer potkovi su veliki, milioni su i pitanju, a dojučerašnji zamjenik načelnika općine Hadžići, koji je sigurno i te kako dobro upoznat o svemu   kaže:  “Od tih 300 miliona građani su imali najmanje koristi, a obogatila su se privatna građevinska preduzeća koja angažuje načelnik Ejubović “…

LJUDI ZADUŽENI ZA RAD NA TERENU

Ako promišljate drukčije znači da si neprijatelj, a to je opsano.Od svojih plaćenih ljudi morate odmah biti okarekterisani kao neznalica, glupan, nevjernik, lopov, budaletina, koja samo lupa…Ovo su riječi Mirsada Dupovca u javnom pismu nakon što su mu upućene ružne riječi u povodu insistiranja na odgovoru na vijećničko pitanje.

UMJESTO LOPOVA, NAPADATI ONE KOJI PRIČAJU O TOME

I to je njihov način  odvraćanja, da se stvar upravi u drugom smjeru.Tako godinama ostaju u vlasti.

Jer o lopovluke se ne smije pričati.

One  koji uzima „potkove“ trebate ukivati u zvijezde, a one koji ukazuju na nezakonit rad napadati, da se pozabave sami sobom.Čitav aparat na tome će biti angažovan, raditi će punim kapacitetom.

Kupiti će i „papke“, imati većine u Općinskom vijeću….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *