SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KS Domovi zdravlja KS traže doktore, terapeute, tehničare…

Published On 19. January 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Kandidati trebaju dostaviti molbu na e mail: judzks@judzks.ba ili lično na protokol

Uprava Dom zdravlja Kantona Sarajevo potpisala je ugovor sa predstavnicima JU Službe za zapošljavanje KS o sufinansiranju zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove.

Bruto plaće

– Ugovori će biti zasnovani na period od 3 (tri) mjeseca. Ugovori o radu sa nezaposlenom osobom, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno, 3 mjeseca refundirati sredstva, po novouposlenoj osobi sa VSS u ukupnom iznosu od 2.500 KM, po novouposlenoj osobi sa SSS u ukupnom iznosu od 1.500KM bruto plaće – piše na zvaničnoj stranici DZ KS.

Također, navedeno je i to da bi zasnovali radni odnos u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kandidati moraju biti prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao nezaposlene osobe. Kandidati trebaju dostaviti molbu na e mail: judzks@judzks.ba ili lično na protokol Ustanove, Vrazova 11 Sarajevo.

Traži se VSS

Oglasom za posao traži se 40 doktora medicine, 10 inžinjera medicinske radiologije VSS, 5 diplomiranih terapeuta VSS, 10 dipliplomiranih medicinskih sestara/tehničara VSS, 8 laboratorijskih tehničara SSS, 10 medicinskih sestara/tehničara SSS , 5 fizioterapeutskih tehničara SSS i 2 sanitarno-ekološka tehničara SSS.

Avaz.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *