VIJEĆNIČKA INCIJATIVA: Postavljanje videonadzora od Raštelice do Mostarskog  raskršća

Published On 8. March 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Na trećoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići Klub vijećnika Nezavisnog bloka  pokrenuo je incijativu  za postavljanje videonadzora na području opštine Hadžići  i to  od naselja Raštelica do Mostarskog raskršća.

 U obrazloženju se kaže, citiramo:

Zbog velikog prometa saobraćaja na magistrali M-17, kojom dnevno prolazi cca 17.000 vozila, isti je neophodno pokriti videonadzorom. Kako bi obezbijedili policijskim službenicima da mogu da prate promet saobraćaja , kretanje i ponašanje ljudi.

POKRITI SVE BITNE PUTEVE

To bi podrazumijevalo da se kamere postave na ulazu u naselje Raštelicu, te prvom i drugom ulazu u naselje Tarčin, na ulazima u naselje Pazarić, te ulaz i izlaz u centar Hadžića, put prema Igmanu.

Kamere bi se postaile u naselju Binježevu, put prema Ušivaku, koji se nalazi u blizini kasarne Ušivak, zatim Mostarskom raskršću, te putu prema Rakovici na ulazima prema Miševićima.

VELIKI ZNAČAJ

 Činjenica je da je nedovoljan broj policijskih službenika na našoj opštini, te bi ovaj videonadzor značajno olakšao rad policiji a sigurnost građana bi se u značajnoj mjeri povećala.

Svjedoci smo da je veliki broj migranata prisutan na našoj opštini. Velika većina njih bez posjedovanja ličnih dokumenata, što znači da je nepoznat njihov identitet, pa su samim tim potencijalna prijetnja po sigurnost građana i njihove imovine, jer ne znamo o kakvim se licima radi.

SMANJIO BI SE BROJ KRIVIČNIH DJELA

Samo postavljane videonadzora na našoj opštini, koji bi pratili policijski službenici, djelovalo bi na sve eventualne počinioce krivičnih djela, koji imaju namjeru počiniti krivično djelo na našoj opštini.

Smanjio bi se broj prekršaja u saobraćaju, uz to i broj saobraćajnih nezgoda. Samim tim i posljedice koje nastaju prilikom saobraćajnih nezgoda (smrtnost, tjelesne povrede i materijalne štete).

BEZBJEDNOST GRAĐANA

 Rad lokalne zajednice treba da bude zasnovan na uzajamnoj potpori i pomoći naročito MUP-u, kako bi osigurali i obezbijedili sigurnost naših građana, bezbjednost naše djece, osjećaj slobode kretanja na adekvatan način, te ostalih aspekati po pitanju sigurnosti građana opštine Hadžići.

PREVENCIJA I SIGURNOST

 Zaključak: Današnja tehnologija je dostupna za minimalna novčana sredstva, dok sa druge strane zauzvrat daje velike rezultate. Treba u obzir uzeti činjenicu, u predmetu Zijad Turković, tokom postupka je dokazano da se većina kriminalnih radnji odvijala na području opštine Hadžići.

Činjenica je da naša opština nema nikakvih preventivnih mjera koje se odnose na sigurnost građana, njihove imovine, ovaj videonadzor bi bio prevencija za sigurnost građana i njihove imovine, kaže se u incijativi Kluba vijećnika Nezavisnog bloka.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *