HADŽIĆI : Cvijeta prodaja  zemlje : Sa 13,1 predviđaju da će Budžet narasti na čak 17 miliona

Published On 28. August 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Foto :Hoće li vlast i većina u OV-u uspjeti prodati i dio olimpijskog Igmana

Do sada su prodati najljepši predjeli općine Hadžići, a imaju u planu i dio olimpijskog Igmana

 U prvih šest mjeseci ove godine u općini Hadžići ostvarili su prihode od 8,6 miliona, što predstavlja  65,65 odsto planiranih prihoda.

Budžet za ovu godinu usvojen je u iznosu od 13,1 odsto, i sigurno je da će do kraja godine biti znatno uvećan, kazao je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Eldar Proha,pomoćnik općinskog načelnika za privraedu, finansije i inspekcijski nadzor.Kao jedan od glavnih razloga tome  naveo je prodaja zemlje.

U proteklom periodu u općini Hadžići prodate su velike površine najljepših predjela  općine, gdje se najvećim dijelom grade takozvana Arapska naselja. Gotovo da nema mjesne zajednice u ovoj općini a da  nisu  prodati najljepši predjeli i izgradila neka od naselja.

Samo u maju ove godine na sjednici Općinskog vijeća većinom glasova usvojen je plan parcelacije stanbenih naselja  „Tinohovo“,“ Češće“, „Lokve1“, „Olimpik 4“, „Brezovača“, „Mokrine“….

Zbog takve politike građan često negoduju, ali malo što mogu učiniti pošto vlast u Općinskom vijeću uvijek ima većinu, i to zahvaljujući „prelatačima“ iz S BiH i PBS, a sada i Plaforme za progres, čiji je vijećnik na posljednjoj sjednici izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Po mišljenju Nedžada Karića, vijećnika SDA, na kraju godinu realizacija  budžeta mogla bi iznositi i do 17 miliona.

Očito u Hadžićima cvijeta prodaje najljepših predjela općine i mnogi su mišljenja da i Budžet od 17 miliona mali koliko je zemlje proda.

Da posjetimo, prvobitno u javnoj raspravi Budžet je bio predložen u iznosu oko 12 miliona, pa je  na sjednici Općinskog vijeća,  prilikom usvajanja Nacrta Budžeta bio povećan na 13,1 , a sada su predviđanja da će dostići cifru od 17 miliona.

U Hadžićima imaju  namjeru  prodatio i dio olimpijskog Igmana, ali je  to za sada  spriječeno sa viših nivoa vlasti, jer se područje Velikog polja na Igmanu nalazi  u vodozaštitnoj zoni.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *