BURNA SJEDNICA  : Za Buždet Općine  Hadžići inspekcija dala  mišljenje s rezervom

Published On 1. October 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Foto: Faksiml saopćenja SDP-a od 3.12.2015. godine

U izvještaju o finanskoj reviziji nadležnim  dato 12 preporuka koje bi morali sprovesti. Mirsad Dupovac ( SDP) kazao da predsjedavajući Almin  Bašić od Općinskog vijeća pravi cirkus

Na posljednjoj  sjednici Općinskog vijeća bilo je dosta burno. Prije usvajanja dnevnog reda  protestovao je Almir Kardaš iz NiP koji je naglasio da  vijećnici  ovdje  ne mogu ništa promjeniti, da se Vijeće  bavi  pitanjima o kojima građani nemaju korsti.

„OVDJE SE NE MOŽE SE NIŠTA PROMJENUTI“

-Postavili smo 18 incijativa i pet vijećničkih pitanja, a  dobili  odgovor na samo tri pitanja, naglasio je Kardaš.

Mirsad Dupovac  je kazao  da će ubuduće tražiti da se pred svaku narednu sjednicu  kolegije Vijeća dobije materijal o čemu će se raspravljati.

-Kao drugu tačku dnevnog reda imamo Odluku o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta, a na kolegiju  nismo  znali o čemu se radi.

CVIJETA PRODAJA ZEMLJE

Dosta se govorilo o izmjenama i dopunama Budžeta općine Hadžići za 2021. godine, koji  je usvojen sa 14 glasova dok je  12 vijećnika bilo protiv. Za razliku od ranije , kada je Bašič bio opozicija, na ovoj sjednici glasao je je isto kao i vijećnici SDA .

Kako je kazao Eldar Proha, pomoćik Općnskog načelnika, budžet će biti povećan za 20 odsto, a zasluga tome je i  prodaja zemlje koja i ove godine uvijeko cvijeta.

Prema riječima  Nedžada Karića ( SDA) vjeruje se da će ovogodišnji budžet premašiti 16 miliona KM.

Da posjetimo, prvobitno je budžet bio predviđen u iznosu od nešto više od 12 miliona KM.

NEZAKONIT RAD

Burno je bilo i kod informacije o upoznavanju vijećnika sa izvještajem o finansijskoj  reviziji općine Hadžići za 2020. godinu.

Revizori  su  za budžet dali   mišljenje s rezervom.

Navedeno je da neutrošeni nenamjenski pridohi  u  iznosu od najmanje 773.995 KM nisu pravilno knjigovodstveno  evidentirani. Da  plan javnih nabavki nije sačinjen na način  da daju potpune informacije   o broju i vrijednosti postupaka  koje se planira provesti. Istaknuto je da za dio provedenih nabavki  nisu objavljena obavještenja i dostavljeni izvještaji  u informacionom sistemu „ E nabavke“. Za  nabavku u iznosu  od 461.133 KM nije izvršena odgovarajuća procjena vrijednosti  i nije  provedena odgovarajuća vrsta postupka….

Ured za reviziju institucija F BiH dao je   12 preporuka koji bi nadležni u općini Hadžići trebali sprovesti.

BIO NAJVEĆI KRITIČAR VLASTI,SADA NE DOZVOLJAVA VIJEĆNICIMA DA GOVORE NAKON NAČELNIKA

Nakon diskuje načelnika općine predsjedavajući Općinskog vijeća  Almin Bašić, zaključio je raspravu i dao pauzu ,mada  se više vijećnika javilo za diskusiju.

Ovo je prvi put da jedan predsjedavajući Općinskog vijeće ne dozvoli vijećnicima da se obrati nakon diskusije načelnika,mada su se neki od njih javili za ispravku krivog navoda.

Da li se i ovog puta Bašić želio dokazati vlastima koliko je uz njih i koliko podržava njihov rad. Ranije  je bio je najveći  kritičar  rada načelnika Ejubovića.Kada ga je ovaj jednom prilikom napao, pisao je saopćenja  „ Načelnik Ejubović napao sina šehida“.Ovaj slučaj imao je čak i sudski epilog. Danase  se sve promjenilo, za neprepoznat.

„PRAVIŠ CIRKUS“

U nastavku  sjednice, kada je predsjedavajući otvorio raspravu   po narednoj tačci, Informaciji o komunalnoj inspkeciji , javio se Mirsad Dupovac (SDP ) koji je oštro kritikovao rad predsjedavajućeg Bašića. Pokazao mu je poslovnik o radu Općinskog vijeća i naglasio da krši zakon.

-Ne radiš u skladu za zakonom, poslovnikom i od ovog općinskog vijeća praviš cirkus.Nisi imao pravo da nam uskratiš   da govorimo, i ti si kao predsjedavajući Vijeća , kao i mi, dužan poštovati poslovnik, a ne da od ovog vijeća praviš cirkus, kazao je Dupovc.

Oštra  diskusija bila je i o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. Pomenuto zemljište nalazi  se u blizini nove osnovne škole u Hadžićima.

HALILAGIĆ DEMANTUJE MUJANOVIĆA

Admir Mujanović (NB) istakao je da se o ovoj lokaciji vodi sudski spor, i da neće glasati za pomenutu Odluku. I  ovog puta  14 vijećnika bilo je zausvajala Odluke  dok ih  12  nije podržalo.

-Načelnik općine po isteku mandata će otići, građanima  će ponovo  ostati da plate presude suda, kazao je između ostalog  Mujanović, koji  je govorio brojeve predmeta po kojima se vodi spor.

Demantovala ga  je općinska pravobraniteljica Melila Halilagić, koja je istakla da je sudski spor završen, da je općina dobila spor, i kazala vijećnicima da ona stoji iza toga da je sve čisto i da se lokacija može prodati.

HOĆE LI NEKO ODGOVARATI ZA 400.000 KM

Samo da ne bude kao na primjer  sa „Merđanović poljem“ kada je načelnik Ejubović tvrdio da nema nikakvog sudskog spra, a na kraju općina je iz Budžeta, sredstvima građana morala da plati čak 400.000  KM za sudske troškove.

U javnom saopćenju SDP-a od  3.12.2015. godine pisalo je, citiramo;

PLATILI ZA PARKING PRIVATNOJ FIRMU

– Javani zahtjev da se ispita privatizacija i kupovima zemljišta u DI „Bjelašnica“ Hadžići, zašto su prevareni vijećnici i građani? Zašto je općina Hadžići prije tri godine sudske troškove i sporove suda za parking DI „Bjelašnica“ platila iz Budžeta  Općine, ako  je to bila privatna firma.

ZAŠTO NISU PLATILI IZ SVOG DŽEPA

-Javno tražimo da 400.000 KM za sudske sporove i troškove suda , za nezakonito oduzimanje zemljišta građanima u Donjim Hadžićima , koja se plaća iz Budžeta općine , sredstvima građana  plate rukovodni službenici  i funkcioneri općine Hadžići iz svog džepa , jer nisu ispoštovali ni preporuku nekih vijećnika, koji su već tada najavljivali  da će Općina izgubiti spor , ako ne budu radili po zakonskoj proceduri“…., završen citat.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *