VIJEĆNICI OV HADŽIĆI SVJESNO KRŠE ZAKON: Uprkos zabrani, poklanjaju zemljište za izgradnju male hidroelektrane

Published On 18. November 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Multimedija Sve, Vijesti

Lokacija planirane strojare MHE Toplica 3 (foto: voda.ekoakcija.org)

 Uprkos novim zakonskim izmjenama koje zabranjuju izdavanje dozvola i izgradnju novih malih hidroelektrana, Općinsko vijeće Hadžići dalo saglasnot kojom praktično poklanja zemljište privatniku. U tome su najvećim dijelom učestvovali vijećnici iz SDA, koja je, kakav apsurd, zajedno sa ostalim strankama izglasala zabranu u Federalnom parlamentu

Federalni parlament u junu ove godine usvojio je Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, kojim se zabranjuje daljnje izdavanje dozvola za gradnju malih hidroelektrana.
Uprkos tome, Općinsko vijeće Hadžići 10. novembra usvojilo je Odluku o davanju saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrane „Toplica“ 3 na rijeci Lepenici.

– Saglasnost će se isključivo koristiti u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građanje i ostalih odobrenja potrebnih za eventualno puštanje u rad ove hidroelektrane. Dakle radi se o dokumentu koji će se koristiti u postupcima kod nadležnih organa. Te postupke će investitor Ali Vis pokretati kod Vlade Srednjobosanskog kantona i nama susjednih općina Kiseljak i Kreševo – navela je pomoćnica općinskog načelnika Neira Abazović.

Prema podacima udruženja Eko akcija, za ovu odluku glasali su vijećnici Stranke demokratske akcije: Sedin Dajdzic, Alma Ejubovic, Dzanan Rizvo, Muharem Fiso, Nedzad Karic, Adnan Čorbo, Zifet Dželko, Anela Mujić, Lejla Čomor, Aida Pehlivan. Muhamed Dupovac (SDA) je bio suzdržan.

Za su glasali i vijećnici Naroda i pravde Elvir Čekrlija Anela Lihovac, Mujo Ibrica, Rusmir Sušić, Aldin Horman, Alen Bašić – nezavisni vijećnik, Salko Japalak (SBiH).

Vijećnike koji su glasali za usvajanje ove odluke pitali smo da li smatraju da su glasali za protivzakonito usvajanje s obzirom na izmjene zakona i zabranu gradnje malih hidroelektrana. Niko od njih nije odgovorio na naše pitanje.
Isto pitanje uputili smo i Općini Hadžići i Općinskom vijeću ali ni oni nisu komentarisali usvajanje odluke.

Na licemjerje stranaka koje navodno zagovaraju zabranu izgradnje upozoravali smo i ranije. Iako su u Federalnom parlamentu izglasali tu zabranu a u tome su učestvovali i zastupnici Stranke demokratske akcije, sada se ta zabrana na nižim nivoima zaobilazi i to iz redova istih stranaka.

Poklon privatniku

Općinsko vijeće Hadžića je namjerilo da privatniku ni manje ni više nego pokloni državno zemljište za gradnju male hidroelektrane, upozoravaju iz Udruženja Eko akcija:
– Da bi se izbjeglo da o koncesiji odlučuje Vlada FBiH (prema članu 6. federalnog Zakona o koncesijama, Vlada Federacije odlučuje o dodjeli koncesije za korištenje vodotoka i drugih voda na prostoru ili od interesa za dva ili više kantona, jer bi se gradnja ove MHE trebala desiti na prostoru dva kantona) Općinsko vijeće Hadžića je namjerilo da ovakvom odlukom privatniku praktično pokloni državno zemljište.

Anes Podić iz ovog udruženja za Žurnal kaže da je u Zakonu o koncesijama Kantona Sarajevo jasno definisan pojam koncesije – to je davanje prava na korištenje prirodnog bogatstva, dobara u općoj upotrebi ili obavljanje djelatnosti od općeg interesa, koje nadležni kantonalni organ dodjeljuje na određeno vrijeme, uz plaćanje koncesione naknade, domaćem ili stranom pravnom licu registrovanom za obavljanje privredne djelatnosti:
S obzirom da se nigdje u odluci koju je usvojilo OV Hadžići ne spominje koncesija, onda je jedino moguće da je riječ o poklonu, jer treća mogućnost po našim zakonima ne postoji. Na ovaj način se privatniku pokušava pokloniti državno zemljište za gradnju male hidroelektrane – kaže Podić za Žurnal.

Ministarstvo poljoprivrede SBK je u februaru 2021. godine zatražilo od Općine Hadžići da izdaju saglasnost za izgradnju mHE na rijeci Lepenici.
Odlukom Vlade SBK iz 2012. koncesija za ovu mHE prenesena je sa kompanije DF Gradnja, koja je kćerka firme Eko Elektron, na preduzeće Ali&Vis iz Kreševa:
– Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti  Ministarstvo prostornog uređenja je uočilo da dio akumulacije jezera graniči sa općinom Hadžići. Shodno Zakonu o koncesijama uslov za izdavanje koncesije je i saglasnot Općinskog vijeća svih općina na kojima se nalazi buduća koncesija – napisao je u dopisu Općini Hadžići ministar Salkan Merdžanić.

Općina Hadžići ne samo da je udovoljila ovom zahtjevu čak i nakon izmjena zakona, nego je odlučila ustupiti zemljište investitoru kompaniji Ali&Vis besplatno. 
Raniji vlasnici koncesije već imaju dozvole ili su u pogonu četiri male hidroelektrane na bosanskohercegovačkim rijekama.

(zurnal.info)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *