Budžet Općine Ilidža za 2023. 44,2 miliona KM, u planu veliki projekti

Published On 20. November 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Foto: Pruga Ilidža-Hrasnica

– U narednom periodu očekujemo početak radova na izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica, osnovne škole na Stupu i sportske dvorane u Hrasnici. Sve su to veliki projekti – naglasio je Muzur, koji je uputio poziv građanima da uzmu aktivno učešće u Javnim raspravama o Nacrtu budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu. 

Dobra vijest za sve građane Butmira je da usvojena Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Butmir” – po skraćenom postupku, a koja se odnosi na izgradnju novog dječjeg igrališta.

Općinsko vijeće dalo je saglasnost na izmjene i dopune Programa rada JP “Ilidža” d.o.o. za poslovnu 2022. godinu, te je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Skupštine javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža „Ilidža“ d.o.o.

Općinsko vijeće usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 1. januar. – 30. septembar 2022. godine, te finansijski izvještaj za isti period.

Pomoćnik načelnika za finansije izjavio je da je trenutno izvršenje budžeta 42% za devet mjeseci, a da će konačno izvršenje biti rekordno, više od 60%, na rekordni bužet, Izvršenje budžeta za socijalna pitanja, kulturu, sport i mlade iznosi više od 80%.

– Za radove rekonstrukcije kanalizacione mreže u Rakovici, Butmiru, Osjeku izvršenje nije uneseno u tabelu jer do ovog trenutka nisu stigle fakture. Isti slučaj je i s vrtićem u Hrasnici. Radovi su završeni ali faktura nije stigla. Za sportsku dvoranu u Hrasnici raspisana je javna nabavka, a za osnovnu školu na Stupu do kraja godine u budžetu će biti prikazano izvršenje od million KM, kako je i planirano – kazao je pomoćnik načelnika za finansije.

Najvažnija tačka na dnevnom redu 18. redovne sjednice OV Ilidža bio je Nacrt budžeta za 2023. godinu koji je usvojen, a iznosit će 44,2 miliona KM.

U svom obraćanju vijećnicima načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur, kazao je da je izuzetno ponosan na činjenicu da predviđeni Nacrt budžeta za 2023. godinu nadmašuje prethodni, što znači da će po svemu biti rekordan.

– Kada govorimo o realizaciji Budžeta Općine Ilidža za period od 1. januara do 30. septembra ona je važno da svi budemo realni kada vršimo komparaciju. Jednako je bitno kada govorimo o ovoj temi da vodimo računa o svim procedurama, koje nekada traju. No, ono što je važno jeste brzina realizacije određenih projekata od trenutka kada se kompletira sva potrebna papirologija do samog završetka – kazao je načelnik Muzur, te naglasio kako se već u narednom periodu može očekivati početak radova na još nekim važnim infrastrukturnim projektima.

– U narednom periodu očekujemo početak radova na izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica, osnovne škole na Stupu i sportske dvorane u Hrasnici. Sve su to veliki projekti – naglasio je Muzur, koji je uputio poziv građanima da uzmu aktivno učešće u Javnim raspravama o Nacrtu budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu. 

Javne rasprave počinju od 21. novembra, a prva će biti održana u Butmiru u 18 sati.

Općinsko vijeće imenovalo je i dva nova člana Općinske izborne komisije, a to su Nerina Velić i Dragan Kapor.

Vijećnici i vijećnice podržali su i Odluku o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža, a građani će moći predložiti pojedince i kolektive.

Vijećnicima je kao informativni materijal dostavljena Informacija o realizaciji projekta dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanju mladih na području općine Ilidža.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilidža, Tarik Stambolić, na kraju 18. redovne sjednice rekao je kako će povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra, biti održana Svečana sjednica OV Ilidža te je uputio poziv građanima na besplatan koncert Crvene jabuke koji će se održati u Rustempašinoj ulici 25. novembra s početkom u 20 sati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *