Selmo Cikotić otkrio kako “Noćni vukovi” ulaze u BiH

Published On 19. January 2023. | By saliha | Vijesti

“Iz moje perspektive građani Bosne i Hercegovine su sigurni, iako je u današnjim uslovima jako teško za bilo koju državu i njene građane kazati da su sigurni”, istakao je u Rezimeu ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.

“Ali, u odnosu na mnoge parametre sigurnosti i neku opštu situaciju možemo zaključiti da smo na nivou regiona u kome se nalazimo.”

Selmo Cikotić o neustavnom danu RS

Potom je govorio o proslavi 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske.

Kaže da je dobio informacije od određenih obavještajnih i sigurnosnih struktura.

Ocijenio da je u odnosu na mandat i odgovornost koje EUFOR ima u pogledu očuvanja mira i stabilnosti u BiH bilo bitno da komandanta EUFOR-a upozna sa njima.

“Cijenim da su one proizvele jedan korektan i produktivan odgovor jer je pojačao pažnju. Mislim da je sa stanovišta sigurnosti događaj protekao bez ikakvih incidenata, u smislu sigurnosti.

Međutim, 9. januar treba razumijevati u historijskom kontekstu. Bez potrebe da jedni drugima propisujemo šta će ko slaviti ili ne. Zaista je to u novijoj historiji datum kad se mehanizam donošenja odluka iz institucija izveo van institucija i počelo protivzakonito djelovanje.

Mislim da tu trebamo imati otklon prema tom datumu. Ne mislim da će se konfrontacijom riješiti bilo šta. Pogotovo unošenje tu nekih radikalnih elemenata. Vidjeli smo u historiji šta to proizvede kao odgovor.

Ne mislim da se BiH treba plašiti bilo koga. Bez obzira što nikome ne prijeti, BiH se nikoga i ne plaši. Ali mislim da je bolje civiliziranim metodama rješavati određena pitanja”, kaže ministar.

Morali ući preko istočne granice

Cikotić ističe da je ulazak Noćnih vukova u BiH odgovornost Granične policije i MUP-a RS-a:

“Te grupe su morale ući preko istočne granice i kretati se teritorijom Republike Srpske. Budući da sam imao informaciju o tome ja sam je proslijedio komandantu EUFOR-a.”

Na pitanje ide li BiH ka članstvu u NATO alijansu odgovara:

“BiH ide prema članstvu u Alijansi bez obzira što postoje neki centri ili pojedinci političkog uticaja koji to sad osporavaju. U BiH je lako proizvoditi probleme. Ali, ne mislim da moramo bilo kome šta nametati. Međutim, još manje je korektno da se neko izvuče iz tog teško postignutog kompromisa, a da ne ponudi nikakvu alternativu kao opšteprihvatljivo rješenje za sve.

Zbog toga sam uvjeren da će BiH naći načina. U interesu je regiona, države, svih njenih građana i naroda da BiH postane članica NATO-a jer je BiH neka vrsta ključa stabilnosti zapadnog Balkana.”

Naglašava da se o članstvu u NATO savezu pita BiH i relevantni predstavnici srpskog naroda.

“Republika Srpska i Federacija će u nekom posrednom smislu učestvovati u tom mehanizmu. Ja sam prije godinu zamjeniku generalnog sekretara NATO-a poslao dopis. Upozorio sam ga da BiH prijeti negativan ruski utjecaj i osporavanje napretka BiH prema NATO članstvu.

I NATO ima interes

U interesu je i NATO saveza da pojača svoje prisustvo na ovom prostoru u cilju stabilnosti i sigurnosti ovog dijela Evrope”, kaže Cikotić.

O utjecaju Rusije na Balkan, odnosno BiH, Cikotić je rekao:

“Već više od jedne decenije Rusija ni na jednom prostoru u Evropi ne postiže vidljivije negativne efekte u odnosu na EU i NATO nego što to čini sa utjecajem koji ostvaruje na prostoru BiH, pogotovo RS-a.

Interes je i EU i NATO-a da taj utjecaj kontroliše, odnosno da ga umanji. Prema tome ne mislim da bošnjačke elite mimo prisustva i utjecaja  EU i NATO-a na bilo kakav način tretiraju ili osporavaju ruski uticaj.”

Navodi da u posljednjih nekoliko dana imamo najmanji broj ilegalnih migranata od početka migrantske krize 2017. godine:

“Migrantsku krizu smo zaista preveli u migrantsku situaciju. Institucije BiH su u punom posjedu upravljanja tom situacijom. Mogu reći da je Ministarstvo sigurnosti kao tim u tom pogledu napravilo jednu jako dobru kampanju koja je rezultirala znatno boljom sigurnošću građana BiH.”

Ističe da u ovom trenutku ne postoji nikakva kriza kojom bi se novi ministar sigurnosti morao baviti.

“Zateći će ga jedna organizovan tim sa pozitivnim revizorskim izvještajem. Znatno smo podigli nivo međunarodne uključenosti, ali i aktivne uloge Ministarstva sigurnosti i u međunarodnoj i međuagencijskoj saradnji”, kaže on.

Cikotić smatra da mehanizam etničke demokratije, pogotovo u institucijama izvršne vlasti, u ovom momentu ima jednu vrstu asimetrije.

“Proces koji se vodi protiv mene neću komentarisati. On i dalje traje”, zaključio je Selmo Sikotić.

Raport.ba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *