Pumpanje administracije u Hadžićima: Dokle ide visoko Hamdo Ejubović

Published On 22. July 2023. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Foto:Dokazi sve kazuju

-Prije rata u općini Hadžići radilo svega 25 činovnika. Sa Sudom, Narodnom i Teritorijalnom odbranom, Poreznom upravom, koji su tada bili u sastavu općine ,radilo  nešto više od 70 službenika

-Načelnik Ejubović, prema novoj sistematizaciji, koja je usvojena na posljednjoj sjednici vijeća , planira da  otvori još 18 novih radnih mjesta  i da ima čak 106 činovnika

Za tri godine, od 2010 do 2013., primio 12 službenika, a isto toliko  u 2005.i 2006. godini, a toliko ih je ukupno radilo prije rata

-Primaju se podobni, stranački aktivisti: Saopćenje BPS-a

 

Mada bi se broj administrativaca trebao mjeriti brojem stanovnika, u Hadžićima to određuje načelnik , a  potvrđuje većina u Općinskom vijeću  Hadžići.

Prošle godine informacija o untrašnjoj organizaciji i stanju kadrova službi za upravu općine Hadžići  nije usvojena, pošto na sjednicu vijeća  nije došao jedan od vijećnika vladajuće stranke. Ovog puta to se nije desilo, i bez rasprave  informacija je usvojena.

Načelnik Ejubović planira zaposliti još 18 činovnika

Po sadašnjoj sistematizaciji načelnik općine Hadžići je predvidio da ima čak 106 administrativaca, tako da mu, vjerovali ili ne, sada  nedostaje čak 18 novih službenika.

Posjetimo , prije rata u  u općini Hadžići radilo  svega  nešto više od 20 službenika.Zajedno sa Narodnom i Teritorijalnom odbranom, Sudom i Poreznom upravom, koji su tada bili u sastavu općine, sveukupo  je radilo nešto više od 70 administrativaca. Tada je bila mala, ali efikasna državna uprava, gdje nije bilo sudskih sporova općine i građana, što je danas, na žalost,  slučaj.

Primaju stranačke kadrove

Kada je načelnik općine 2010 godine na raspisani konkurs  jednoj uposlenici, koja je volontirala u općini, rekao da bi možda bila primljena da je član stranke,po Hadžićima se dijelio letak sa brojem uposlenika prije rata,imenom i prezimenom i u kojoj službi radi .   Toj uposlenici doslovno je  kazao, o čemu su mediji pisali. Citiramo: „Sve je uredu,školska sprema, znanje, marljivost,disciplina na radnom mjestu, ali imaš jednu mrlju, nemožeš je lako oprati, jer nisi član stranke“. Narovno, njegove SDA.

Adminstracija tako velika, a prema popisu Hadžići imaju  samo 779 stanovnika više

Po popisu stanovništva  iz 1991. godine Hadžići su imali 24.200 stanovnika, a u administraciji je radilo svega  25 službenika. Prema popisu iz 2013. godine Hadžići  imaju 24.979 stanovnika.Neznan  broj rasta, svega 779 stanovnika .Danas je za   pet puta povećana  administracija.

Nikada više nezaposlenih

Još jedan podatak za čuđenje.Prije rata u privredi općine Hadžići radilo je 6.500 radnika, i po tom broju, u odnosu na broj stanovnika,  Hadžići su u BiH bili na desetom mjestu po razvijenosti. Bila razvijena drvna, metalna, građevisnka, vojna industrija, poljoprivreda… Danas  je uništena DI  „Bjelašnica“ gdje u tri smjene radilo 800 radnika, a koja je nakon rata uspješno nastavila sa proizvodnjom, imali najsavremenije mašine.

Nakon rata radio i  GP „ Ingrap  sa 400  uposlenika .Imali svoju mehanizaciju, betonaru, kamenolom….

Na mjestu Ingrapa danas se  grade stambene zgrade, što potvrđuje riječi bivših uposlenika ovog kolektiva  da je ovo građevisnko preduzeće planski  uništeno, i da nikada nije bilo više posla nego tada. Tehnički direktor preduzeća bio je upravo sadašnji načelnik Hamdo Ejubović.

Samo u ova dva kolektiva nestalo  je 1.200 radnih mjesta. I zemljoradnička zadruga „Tarčin“, koja je  bila  najrazvijenija u KS,  također je uništena. Na najboljem poljoprivrednom zemljištu danas se , na žalost, grade takozvana „arapska naselja“.

Dok  broj nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  nikada nije veći kao danas , administracija je, na žalost, povećana za  čak pet puta.

Priča se o imenima

U Hadžićima se već priča o imenima koja će biti primljena, te kome će se od preletača ispuniti obećanja. Naime, bez tri vijećnika iz opozicije, koji su odmah nakon izbora prešli u vladajuću stranku, SDA bi danas u Općinskom vijeća   bila u manjini.

Baš ti prelatači bili su najveći kritičari načelnika Ejubovića, i nazivali ga  svojekakvim imenima. Sjetimo se samo  Almina Bašića, sada predsjedavajućeg Općinskog vijeća, koji je imao sukob i sudski spor sa načelnikom. Nemojte slučajno da  bi sada bilo šta ružno govorite, jer je sada Bašić  najveći zaštitnik načelnika Ejubovića. Šta mislite  otkud  tolika ljubav, da li su u pitanju lijepe oči…

Mada je zgrada općine puna administrativaca,   postala je tijesna za toliku administraciju, iako je nakon rata dograđena za još jedan sprat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *