LOKALNA SAMOUPRAVA Gradski savjet traži reformu zakonskih nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva

Published On 17. March 2024. | By saliha | Vijesti

Na današnjem sastanku Gradskog savjeta odlučeno je da Gradsko vijeće prema Skupštini Kantona Sarajevo uputi inicijativu za reformu zakonskih nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva a prema naučnoj osnovi utemeljenoj preporukama Međunarodne naučne konferencije „Političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u BiH: mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije“, održane u ANU BiH u novembru 2022. godine.

“Ovim se žele zadovoljiti interesi i potrebe građana Sarajeva kako bi i sami građani mogli utjecati na urbani, ekonomski, socijalni i kultuirni razvoj svoga grada. Također, svjesni potreba i obaveza na evropskom putu naše zemlje, moramo nastaviti jače i brže s primjenom standarda na temelju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi”, saopćeno je iz Odjeljenja za odnose s javnošću Grada Sarajeva.

U fokusu sastanka je bio političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva sa mogućnostima reforme zakonskih nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva.

Kako se navodi, ovaj položaj je sputan teritorijalno nametnutom neprirodnom diobom, ograničenim nadležnostima, oduzetom imovinom i simboličnim budžetom, koji je manji od budžeta sarajevskih općina.

Raport.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *