SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO TRI DANA ZASJEDALA: Ovo su zaduženja data MUP-u i Upravi policije KS

Published On 9. April 2024. | By saliha | Vijesti

Hitna sjednica o sigurnosti u KS sazvana je zbog, kako je istaknuto, narušene sigurnosne situacije i teških krivičnih djela koja su, nažalost, izvršena posljednjih nekoliko mjeseci, uz smrtne ishode, zastrašivanja i uništavanja imovine.

Trodnevno zasjedanje Skupštine Kantona Sarajevo o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji okončano je danas nizom zaključaka i zaduženja.

Podsjetimo, Hitna sjednica o sigurnosti u KS sazvana je zbog, kako je istaknuto, narušene sigurnosne situacije i teških krivičnih djela koja su, nažalost, izvršena posljednjih nekoliko mjeseci, uz smrtne ishode, zastrašivanja i uništavanja imovine.

Usvajanju zaključaka prethodile su brojne diskusije koje su se dotakle brojnih aspekata funkcioniranja sarajevske policije, od kadrovskih kapaciteta, opreme, obuke kadrova, sistematskih pregleda policijskih službenika, činovanja, nelegalnog oružja, bezbjednosti u saobraćaju, nasilja u porodici i femicida, zloupotrebi i prodaji opojnih sredstava, komunikaciji policije s javnostima, do nedostataka u postojećim federalnim i kantonalnim zakonskim rješenjima koja uređuju i tretiraju segment sigurnosti. Diskusije se vođene i o rada i rezultatima rada Tužilaštva i sudova u KS.

PRIJEDLOG KOMISIJE ZA SIGURNOST

Na prijedlog Komisije za sigurnost Skupštine KS i skupštinskih klubova i zastupnika, usvojen je niz zaključaka s ciljem unapređenja rada policije i podizanja nivoa sigurnosti u Kantonu Sarajevo, a koji glase:

 1. Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova KS i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS za vršenje pojačanih preventivnih i represivnih mjera koje se ogledaju u sljedećem:
  – povećan broj policijskih službenika na terenu kroz angažman patrolnih službi i saradnje s lokalnom zajednicom, kao i da se osigura njihovo prisustvo u blizini škola, prometnih raskrsnica i drugih sigurnosno intersantnih objekata,
  – povećan broj mobilnih radara,
  – pojačan rad jedinice interventne policije i jedinice za bezbjednost saobraćaja na terenu,
  – pojačan rad vozilima “presretačima”,

– povećan broj patrola u periodu od 19 sati do 7 sati na najfrekventnijim raskrsnicama u gradu,
– nastavak primjene smjernica o poboljšanju sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo i implementaciji Akcionog plana za prevenciju krađe putničkih motornih vozila koji podrazumijeva i postavljanje video nadzora, te prevenciju povreda u saobraćaju.

 1. Komisija je izrazila neupitnu i punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova KS i Upravi policije, te s obzirom na složenost sigurnosne problematike cijeni da je i dalje neophodno, u skladu sa Zaključcima Skupštine KS iz juna 2023. godine:
 2. a) nastaviti multisektorske aktivnosti na borbi protiv maloljetničke delinkvencije i aktivnosti utvrđene Strategijom i akcionim planom za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo,
  b) provoditi aktivnosti na borbi protiv saobraćajne delinkvencije kroz primjenu mjera i aktivnosti utvrđenih u Smjernicama za poboljšanje sigurnosti saobraćaja u KS,
 3. c) provoditi Plan pojačanih aktivnosti policijskih službenika Sektora za policijsku podršku s ciljem smanjenja kriminaliteta i pronalaska predmeta koji potiču iz krivičnih djela, a koji se odnosi na pojačano prisustvo timova policijskih službenika, u večernjim i noćnim satima, na ulicama i drugim javnim prostorima u KS,

“ULIČNI TRKAČ”

 1. d) provoditi Plan postupanja policijskih službenika „Ulični trkač” koji se odnosi na smanjenje pojavnih oblika ugrožavanja javnog saobraćaja od tzv. „uličnih trkača”,
  e) provoditi Plan postupanja policijskih službenika “Brzina” koji se odnosi na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja motornih vozila,
  f) intenzivirati i po potrebi ažurirati postojeće planske aktivnosti koje se odnose na preveniranje i suzbijanje krivičnih djela i prekršaja s elementima nasilja,
  g) nastaviti postojeće aktivnosti koje se odnose na planiranje i realizaciju operativno-taktičkih akcija koje se odnose na krivična djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija i razbojništva,
 2. h) nastaviti procese nabavke neophodnih materijalno-tehničkih sredstava za efikasniji rad policijskih službenika.
 3. Shodno stanju popune sastava policije, policijske sastave maksimalno angažovati u provođenju proaktivne preventivne djelatnosti kroz razgovore s lokalnim stanovništvom i pojačanim prisustvom na kritičnim mjestima. Takoder, zadužuje se MUP KS da odmah prema Vladi Kantona Sarajevo uputi inicijativu za prijem novih, a prema Pravilniku o sistematizaciji, nedostajućih policajaca.
 4. Potrebno je prema Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova uputiti inicijativu za povećanje smještajnih kapaciteta u Policijskoj akademiji, kako se ne bi dugo čekalo na pohađanje potrebnih kurseva i obuka, a što je uslov za prijem novih policajaca. Potrebno je sagledati zakonske mogućnosti uspostave srednje škole unutrašnjih poslova na nivou Federacije BiH.
 5. Obavezuje se Uprava policije MUP-a KS da pokrene aktivnosti s ciljem uvođenja videonadzora javnih prostora na području Kantona Sarajevo, shodno sigurnosnim procjenama kojima raspolažu, kako bi se stepen sigurnosti građana podigao na viši nivo.
 6. Obavezuje se Uprava policije MUP-a KS da blagovremeno informiše javnost o svim sigurnosnim događajima, ne ugrožavajući operativni interes i elemente koji mogu kompromitovati dalje istražne aktivnosti, kako bi građani imali informaciju iz pravog izvora, a neodgovorni pojedinci ne bi imali mogućnost da poluinformacijama dezinformišu građane.
 7. Obavezuje se Uprava policije MUP-a KS da aktivno prati i preduzima potrebne aktivnosti, a koje se odnose na praćenje migrantske situacije na području Kantona Sarajevo iz svih sigurnosnih aspekata.
 8. Zadužuje se MUP KS i Uprava policije MUP-a KS da u skladu s postojećim protokolom o međusobnij saradnji i pružanju pomoći redovno održavaju saradnju sa svim sigurnosnim subjektima relavantnim za sigurnost na području KS.
 9. Zadužuje se Ministarstvo pravde KS da provjeri zakonske mogućnosti vezane za uspostavu javnog registra kažnjenih lica po osnovu višestrukih povratnika činjena prekršaja iz oblasti saobraćaja, javnog reda i mira, kao i registra zakupaca i stanodavaca u KS.

SISTEMATSKI PREGLEDI POLICAJACA

10.Zadužuje se Uprava policija MUP-a KS da u narednom period pokrene aktivnosti i zvrši sistematske preglede svih policijskih službenika, te da u skladu sa zakonskim odredbama izvrši i odabere institucije za obavaljanje tih aktivnosti.

 1. Zadužuje se Uprava policije MUP-a KS da odmah inicira izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Zakona o prekršajima FBiH te da inicira potpisivanje memoranduma o saradnji i sporazuma prema FBiH, s ciljem prinudne naplate neplaćenih kazni po osnovu prekršajnih naloga i oduzimanja vozila.
 2. Zadužuje se Uprava policije MUP-a KS da u saradnji s državnim sigurnosnim organom Ministarstva sigurnosti BiH intenzivira aktivnosti na uspostavi sigurnosnog područja u skladu sa zakonom o zaštiti tajnih podatak u BiH.

Zaduženi su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije Kantona Sarajevo da izvrši sveobuhvatnu analizu dosadašnje primjene Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, kao i podzakonskih propisa koji proizilaze iz navedenih zakona, te da nakon provodene analize predlože izmjene i dopune predmetnih zakona, kao i druge uočene nedostatke u dosadašnjoj primjeni navedih propisa, a sve u cilju što boljeg, efikasnijeg i funkcionalnijeg rada Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Na prijedloge Ministarstva pravde i uprave, Ministarstva odgoja i obrazovanja, te klubova i pojedinaca svih stranaka u Skupštini KS, usvojeni su i brojni dodatni zaključci koji tretiraju pojedine segmente sigurnosti u KS, a koji će biti dostupni javnosti, u integralnoj formi, na web stranici Skupštine KS.

Slobodna Bosna

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *