Vlada FBiH donijela odluku: Četiri programa za podršku boračkim kategorijama u iznosu od skoro tri miliona KM

Published On 9. April 2024. | By saliha | Vijesti

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, pružanje finansijske podrške za pravnu pomoć, te stambeno zbrinjavanje

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela odluke kojim je usvojila četiri programa utroška sredstva namijenjena boračkim kategorijama u ukupnom iznosu od 2.990.000 KM. 

Prvi program utroška sredstava

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, pružanje finansijske podrške za pravnu pomoć, te stambeno zbrinjavanje ove populacije, kao i obilježavanje značajnih datuma.

Prvim programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja”, utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000 KM. Pravo prijave na Javni poziv za korištenje ovih sredstava mogu ostvariti udruženja koja okupljaju boračku populaciju, institucije i vjerske zajednice sa programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava.

Drugim usvojenim Programom planirana su sredstva u iznosu od 690.000 KM u okviru tekućeg transfera neprofoitnim organizacijama. Cilj ovog programa je pružanje podrške i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar. Fondaciji se odobravaju sredstva u iznosu od 480.000 KM, a Zakladi sredstva u iznosu od 210.000 KM. Odlukom je propisano da će se po 90 posto iznosa koristiti za sufinansiranje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije koji donosi Upravni odbor Fondacije i Upravno vijeće Zaklade.

Izvještaj o realizaciji

Trećim Programom utroška sredstava Federalnog ministarstva planirano je 600.000 KM za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju. Odobrena sredstva uplatit će se na račun Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, a na osnovu usvojenog Programa rada Fondacije za 2024. godinu. Za utrošak sredstava, Fondacija je obavezna dostaviti Federalnom ministarstvu konačan izvještaj o njihovoj realizaciji, najkasnije do 31.3.2025. godine.

Prema danas usvojenom četvrtom Programu iznos od 500.000 KM namijenjen je za obilježavanje značajnih datuma. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, a dodijeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva.

Avaz.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *