Dan stradanja mještana Donjih Hadžića:  Ubijeno 68 stanovnika , a optužnica nema

Published On 28. June 2024. | By saliha | Aktuelnosti, Multimedija Sve, Vijesti

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe i Jassina na spomen-obilježje u Donjim Hadžićima  obilježena  je  godišnjica stradanja  stanovnika ove mjesne zajednice. Pored porodica ubijenih i „nestalih“ cvijeće su položili predstavnici Općine i boračke organizacije.

PALILI  ŽIVE LJUDE, TUŽBE NEMA

 Tokom agresije  sve kuće   bili su minirane i zapaljene, a najviše su stradali mještani Musića.Tu su, na žalost, palili i žive ljude poput Ismeta Musića.

Od 68 svirepo ubijenih mještana Donjih Hadžića, čija su imena uklesana na spomen-obilježje,najviše ih je stradalo 30.juna 1992. godine.Mnogi su odvedeni u logore u Hadžiće, Lukavicu, Kulu, Semizovac i druga kazamate smrti, odakle se mnogi, na žalost ,nisu vratili.

-Meni  je rođak   među 46 logoraša koji su do smrti pretučeni u logoru „Slaviša Vajner-Čiča „u Lukavici.Svake godine sve je teže, posebno nakon saznanja da tužba protiv odgovornih za ove zločine nije ni podnesena.Mada se sve zna ko ih je , kada i gdje ubio.Svijedoci tome  su bili  oko 300 zatočenika iz Hadžića, kojih je danas svake godine, na žalost, sve manje, kazao nam je jedan od stanovnika ove mjesne zajednice.

KNJIGA KOJA BRANI ZLOČINE

Istorija će zapisati da su nadležni u općini Hadžići izdali knjigu „Svijedoci istine“ po kojoj kod srpske strane ovdje nije bilo logora, zločina, ubijanja, koja je bila i ostala najbolja odbrana za zločince.

Rade Veselinović  osuđen  po nagodbi sa sudom.Pucao je u ranio ugostiljenja Musu.U odbrani Veselinovića, advokati su,  kao dokazani materijal  uložili knjigu općine Hadžići  „Svjedoci istine“, koja govori, kako su kazali,   da u Hadžićima, pod kontrolom srpske strane, nije bilo logora, zločina i ubijanja. Po tome Veselinović  za to i ne može odgovarati,  što mu se stavlja na teret, jer sami nadležni  u pomenutoj knjizi, boračke organizacije  i drugi odgovorni   kažu  da tu i nije bilo logora i zločina, da su, kao što se govori i u samoj knjizi, ljudi poginuli u borbi kao pripadnici teritorijalne odbrane..Pošto logori, kao što govori i sama knjiga, i nije bilo, tu  i nisu mogli nastradati…

I pored toga nadležni  od 2007. godine nisu ispravili greške i štampali drugu knjigu , što je bio jednoglasan zaključak Općinskog vijeća.

LAŽI PRED HAŠKIM SUDOM

Vidomir Banduka pred Haškim tribunalom svijedočio je da su građani Hadžića dobrovoljno odlazili u Sportsku dvoranu jer su tu, kako je kazao, bili najsigurniji.Mediji su pisali kako je knjiga općine Hadžići branila Haške optuženike…

Zašto se nije reagovalo, zašto se šutilo, zašto danas po presudama  suda  političkim, vojnim i policijskim čelnicima isprada da su ti nevini ljudi koji su osuđeni na 60 godina zatvora,počeli rat, da su oni napravili zločine. Zašto danas oni ćame u zatvoru dok zločinci mirno šetaju. Protiv čelnika tzv. sprske općine Hadžići tužbe i nema.

ŠTA JE RADILO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO

Nadležni od skupa do skupa pričaju šuplje priče.Umjesto da su podnijele tužbe za veliki broj zločina. U Musićima su palili žive ljude poput Ismeta Musića, u Binježevu klali. A tužbi nema. Samo u Donjim Hadžići na svirep nači ubijeno je 68 ljudi. Samo u ovoj mjesnoj zajednici.

Šta je radilo Općinsko pravobranilaštvo, zašto tužbe nisu podnesene. Doći će vrijeme kada će se postaviti i to pitanje, ali tada , kao i sada, već je kasno. Prošlo je više od 30 godina, nevini ljudi su osuđeni, po presudama mi smo počeli rat, počinili zločine. Zar nije žalosno!

Nevini su osuđeni, zločinci mirno šetaju, po presudama suda, to još jednom moramo ponoviti, mi smo agresori.

ZAŠTO NEĆE DA ISPRAVE GREŠKE?

 Od 2007. godine vlast nije bila voljna  da ispravi greške po kojoj neće braniti optužene zločince, koja se prilikom suđenja zločincima neću ulagati kao dokazni materijal, da kod njih, kako su kazali, nije bilo logora, zločina ubijanja.Da to kazuje knjiga Općine Hadžići koji su , kako su kazali, napisali „Pošteni Muslimani“, koja sama govori, kako kažu istinu,  da ne mogu  reći da su je  napisali Srbi….

Općina Hadžići knjigu „Svijedoci istine“ izala je 2007. godine, i od tada do danas ove kardinalne greške nisu ispravljene i štampana druga knjiga, što je bio jednoglasdan zaključak Općinskog vijeća.Prvi put kazali su da za to nema para, zatim da im treba saglasnost udruženja porodica šehida…

ŠTA RADE BORAČKA UDRUŽENJA

Zato se boračkim organizacijama postavlja otvoreno pitanja zašto ništa nisu učinile da knjiga Svijedoci istine, koja je plaćena sredstva građana , iz Budžeta općine, ne brani zločince.

Zašto nisu ispravili greške i štampali drugu, zašto nema tužbi protiv zločinaca. Kako to da su nevini patroti osuđeni na gotovo 60 godina zatvora što su branili narod od zločina, a zločnci i danas mirno šetaju i smiju se žrtvi. Kome je to u interesu?

UBIJANI U ŽIVOM ŠTITU,KOPAJUĆI ROVOVE NA PRVIM LINIJAMA…

Mnogi su ubijeni na prvim borbeni linijama kopajući rovove, u živom štitu, umirali od premlaćivanja u najgorim mukama  kao 46 logoraša u kasarni Lukavica. Mada se zna ko je to i kada učinio, ko je bio komandant kasarne i sve druge pojedinosti i poslije toliko godina optužnica protiv zločinaca još ni do danas nije podnesena.Žalosno!

Dotle, nadležni pričaju šuplje priče, i tako od jednog do drugog skupa.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *