HISTORIJA HADŽIĆA: O spomeniku u Zoviku

Published On 15. February 2014. | By admin | Izdvojene vijesti, Putovanja

Piše: Jasika Derviš

Tekst je objavljen na www.hadzici.net u maju 2013.godine  

Ovaj spomenik nalazi se u Zoviku, u bašti kafane

SUR ZOVIK.  Na ovom kamenu koji neodoljivo podsjeća na stećak stoje  uklesani natpisi :   Sa jedne bočne strane stoji godina:  1879 ;  sa druge bočne strane stoji uklesano :   17/I GENIE COMPAGNIE,  a sa čela ovog kamena stoji uklesano:  AN DER QUELLE SASS DER KNABE.

Naravno da ovi  i ovakvi natpisi nemaju nikakve veze sa vremenom u kojem su nastajali stećci. Na www.hadzici.net  i danas stoji fotografija ovog spomenika za koju je potpisano da je to stećak, što je možda  potpuno pogrešno. A ovo možda, jer ipak stoji mogućnost da je neki stećak iskorišten

(zloupotrijebljen) za izradu ovog spomenika, ali to je samo pretpostavka i ništa više…

zovik1

Kameni spomenik u Zoviku; (Fotografija Jasika Derviš)

Godina 1879  upućuje na to da je spomenik nastao u vrijeme Austro-Ugarske okupacije BiH.   Natpis  17/I GENIE COMPAGNIE  po mojim saznanjima koja još nisu do kraja provjerena je najvjerovatnije naziv  neke vojne  jedinice (možda inžinjerijske)  koja je u to vrijeme boravila na ovim prostorima.  A natpis  AN DER QUELLE SASS DER KNABE  u prevodu znaći: NA IZVOR GLEDAŠE DJEČAK,   a radi se ustvari o nazivu muzičkog djela  austrijskog kompozitora Franz Peter Schubert (1797-1828),  a na tekst  Fridrich von Schiller (1759-1805)…   Očigledno je a i najvjerovatnije da  su autori ovog natpisa na ovom kamenu bili inspirisani nazivom ovog djela.    Ipak  u  vezi s čim je tačno nastao ovaj spomenik tek bi trebalo utvrditi, i naravno da pravu istinu mogu dati tek arheološka i istorijska nauka…  Moja pretpostavka je da je to samo u spomen vojne jedinice koja je tu boravila najvjerovatnije neko duže vrijeme ??? Što naravno ne mora biti uopšte tačno!!!

I za kraj evo još jedno pitanje, za buduće istraživače:

Da li na ovoj staroj fotografiji  izgradnje uskotračne željeznice u Zoviku iz 1890 i neke godine, grupa radnika  ispod drveta prekoputa starih kuća   zaista sjede na stećcima, od kojih je možda jedan na kraju završio u bašti kafane SUR ZOVIK???

Napomena: Kafana se danas nalazi na mjestu na kojem su ove stare kuće…

zovik2
Zovik, izgradnja uskotračne željeznice 1890 i neke godine
Fotografija je sa internet portala www.željeznice.net
(Prikupio i obradio Jasika Derviš)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *