Priča o džamiji u Umoljanima – jedini vjerski objekt koji nije gorio u Trnovu u posljednjem ratu

Published On 30. March 2014. | By admin | Multimedija Sve, Putovanja

 

Na samom ulazu u selo Umoljani nalazi se džamija sa specifičnom munarom prilagođenom vremenskim prilikama na ovom području. Ne postoje pisani tragovi kada je džamija sagrađena, ali se vjeruje da je od nje starija samo Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini. Postoje još naznake da bi mogla biti sagrađena na nekim od bogumiliskih stećaka.
Agresor džamiju nije smio zapaliti

Džamija u Umoljanima   je jedini objekt koji nije zapaljen tokom agresije na ovo područje.Na jednoj od  greda u džamiji urezano je da su tu bili četnici iz  Nevesinja, i da je  nisu zapalili, bojeći se da ih dragi Bog nebi kaznio. Naime, jedan od njih čuo je legendu o ovoj džamiji, ali i kako  su Umoljani  dobili ime, te je naredio svojim vojnicima  da džamiju niko ne smije dirnuti. Tako je, zaista i bilo.

Svi ostali objekti  u ovoj općini su porušeni i spaljeni.  Svake godine  u Umoljanina se održava mevlud, ali i tefirič, na kojem se okupi   više hiljada ljudi.  Donosimo  više fotofrafija o džamiji, te  sa mevluda i teferiča.

Kako su Umoljani dobili ime ?

Legenda kazuje kako je nekada davno, u vrijeme zmajeva, vila i čarobnjaka, stanovnike Umoljana htio pojesti zmaj. Došao je iz kanjona Rakitnice. Imao je oblik zmije. Vijugajući iz kanjona prema Umoljanima iza sebe je ostavljao trag kojim danas teče Studeni potok i koji uistinu podsjeća na kretanje zmije.

Prema kazivanju, tadašnji seljani bili su okupljeni na tradicionalnom teferiču. Kada su ugledali aždahu, pobjegli su na obližnje brdo Pošiljak. U strahu, zajedno s hodžom, molili su se Bogu da ih spasi ove nemani. Bog im je uslišao molbe i skamenio aždahu čiji se obrisi i danas jasno mogu vidjeti u stijeni brda Pošiljak. Kada se pogleda kanjon Rakitnice, izvijugani Studeni potok i aždaha u stijeni, teško se može ostati ravnodušan i otrgnuti od utiska legende. Prema nekim navodima, upravo zbog legende o zmaju i molitvama, Umoljani su i dobili ime koje danas ponosno nose.

Po jednoj drugoj legendi koja se dotiče obližnjeg pastirskog boravišta. Aždaja je izašla iz kanjona Rakitnice, koji je od mjesta udaljen 3 km , i prošla kroz Studeni potok vijugajući sa namjerom da poždere stanovništvo. Kada su je primijetili, stanovništvo se povuklo na brdo Pošiljak i počeli moliti i umolili su da se aždaja okameni. Sada se na tom mjestu može vidjeti oblik te okamenjene nemani.
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *