Ti ćeš biti prkosna slobodna i ponosna

Published On 24. November 2012. | By admin | Aktuelnosti

Da te volim duša zna draga moja BIH, ispod behar gradova huče Bosna i Neretva. Una Drinu doziva preko vječnih planina tu su naša ognjišta sto put krvlju plaćena, sto put krvlju plaćena.

Bosno i Hercegovino naša domovino, Bosno i Hercegovino naša domovino.

Digni se iz pepela, kao sto put do sada sad s´mirisom ljiljana ljubavi moja, digni se iz pepela kao sto put do sada, sad s´mirisom ljiljana ljubavi moja.

Ispod Save do mora puno boli puno sna svakoj majci srce zna sevdah se od tuge tka.
Zemljo mojih djedova dok je tvojih sinova, ti češ biti prkosna slobodna i ponosna, zemljo naših djedova.

Digni se iz pepela kao sto put do sada, sad s´mirisom ljiljana ljubavi, ljubavi moja, digni se iz pepela kao sto put do sada sad s´mirisom ljiljana ljubavi…