Dunović poslao važno obavještenje građanima FBiH u vezi Presude Ustavnog suda U-20/22

SARAJEVO, (Patria) – Povodom Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-20/22 objavljene u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 54/22 od 08.07.2022. godine želim da obavijestim javnost da je Ustavni sud Federacije BiH donio Presudu u odnosu na predočeno ustavno pitanje Vrhovnog suda Federacije BiH o pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda FBiH na sudske postupke koji su u toku, navodi se u saopćenju potpredsjednika Federacije Milana Dunovića

“Ustavni sud Federacije BiH kao jedini ovlašteni tumač Ustava Federacije BiH, još jednom je na vrlo jasan način iznio stav o važenju i primjeni svojih odluka: odluke Ustavnog suda Federacije BiH konačne su i obavezujuće, posebno ako sud utvrdi neusklađenost propisa sa Ustavom Federacije BiH. Takav propis neće se primjenjivati od dana objavljivanja presude u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno, ukoliko je u formi prijedloga, neće stupiti na pravnu snagu. Obzirom da je u čak 8 od 11 postupaka za ocjenu ustavnosti pokrenutih od strane potpredsjednika Federacije BiH, a okončanih presudom kojom je utvrđena neustavnost,
Ustavni sud utvrdio rješenjem da presuda nije izvršena, važno je upoznati građane sa ovom veoma značajnom presudom Ustavnog suda Federacije BiH, u kojoj se između ostalog napominje da svako, kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravosnažnim aktom, a koji je donesen na osnovu odredbi koje su prestale da važe odlukom Ustavnog suda Federacije BiH ima pravo da traži od nadležnog organa izmjenu takvog akta, čak i onda kada više ne postoji pravni lijek”, dodaje Dunović.

Dunović posebno ističe značaj ove presude u odnosu na presude Ustavnog suda Federacije BiH kojima su proglašene neustavnim odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranjuZakona o notarimaZakona o stvarnim pravima i drugim, obzirom da je veliki broj kako građana tako i pravnih subjekata, čija su prava povrijeđena neustavnim odredbama.