Browsing the "Ko je ukinuo Fond “MehmedalijaHujić”" Tag →

    Ovo tekst  objavljen je  3.avgusta 2014. godine, a  medijima ga  poslao  Hidajet Hujić. Ponovo   ga objavljujemo na zahtjev čitalaca.Pitaju kako je moguće da općinska vlast i vijećnici ukinu Fond koji je nosio...

Read More →