Browsing the "Poticaji fonfa za zašošlvanje firmama u vlasništvu SDAi SDP" Tag →

  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom drugi put ove godine poticaje namijenjene osobama sa invaliditetom dodijelio je firmama u vlasništvu SDA i SDP kadrova. Novac su, između ostalog, dobili za kupovinu...

Read More →