Browsing the "Šah" Tag →

Šahovski klub „Bjelašnica“ Pazarić

December 28, 2012 | 0 Comments

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, grupa šahovskih entuzijasta iz Pazarića, u okviru Sportskog društva „Drvodjelac“ pokrenula je šahovsku sekciju. Ubrzo je broj članova sekcije porastao, tako da su  1958. godine stvoreni uslovi za osnivanjem Šahovskog...

Read More →